งานราชการล่าสุด

​10 ปัญหาที่พบบ่อย ในการสมัครสอบ กพ ภาค ก (ควรอ่าน ก่อนสมัคร )

26 ก.พ. 2560 เวลา 12:51 น. 67,574 ครั้ง

​10 ปัญหาที่พบบ่อย ในการสมัครสอบ กพ ภาค ก (ควรอ่าน ก่อนสมัคร )นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
10 ปัญหาที่พบบ่อย ในการสมัครสอบ กพ ภาค ก
ข้อ 1 ถาม คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะสมัครสอบมีอะไรบ้าง
ตอบ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2560 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช..) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท และอายุไม่ต่ำกว่ากว่า 18 ปี นับถึงวันที่ 21 มีนาคม 2560

ข้อ 2 ถาม สมัครสอบได้คนละกี่ระดับ และกี่ศูนย์สอบ
ตอบ สมัครได้คนละ 1 ระดับ และ 1 ศูนย์สอบเท่านั้น โดยเป็นไปตามเงื่อนการสมัครสอบ ซึ่งได้ระบุไว้ว่าผู้สมัครสอบเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ระดับวุฒิ และเลือกศูนย์สอบได้เพียง 1 แห่ง

ข้อ 3 ถาม กรณีที่ไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ จะทำอย่างไร
ตอบ ในช่วงวันแรกของการเปิดรับสมัครสอบ อาจมีผู้เข้ามาสมัครสอบเป็นจำนวนมาก ดังนั้น หากเป็นไปได้ ขอให้หลีกเลี่ยงการสมัครในช่วงเวลาดังกล่าว

ข้อ 4 ถาม กรณีที่กรอกข้อมูลการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถแสดงแบบฟอร์มการชำระเงินได้ จะทำอย่างไร
ตอบ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์อาจจะไม่มีโปรแกรมสำหรับเปิดไฟล์ PDF ดังนั้น ต้องติดตั้งโปรแกรมสำหรับเปิด ไฟล์ PDF เช่น โปรแกรม  Adobe reader  จึงจะสามารถเปิดไฟล์ แบบฟอร์มการชำระเงินได้

2. ขอให้ตรวจสอบสถานการณ์สมัครสอบว่าดำเนินการเรียบร้อยแล้วหรือไม่ โดยไปที่หัวข้อย่อย ด้านซ้ายมือ และคลิก ตรวจสอบสถานะของผู้สมัครสอบ

ข้อ 5 ถาม กรณีที่กรอกเลขประจำตัวประชาชนผิด และยืนยันการสมัครไปแล้วจะทำอย่างไร
ตอบ ให้กรอกข้อมูลการสมัครสอบใหม่ โดยใช้เลขประจำตัวประชาชนที่ถูกต้อง ในกรณีที่ผู้สมัครสอบ กรอกเลขประจำตัวประชาชนผิด จะไม่สามารถแก้ไขได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ดังนั้น ผู้สมัครสอบจะต้อง ตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนยืนยันการสมัครสอบ

ข้อ 6 ถาม กรณีที่สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ต้องการแก้ไขระดับ หรือศูนย์สอบ ในภายหลังจะทำได้หรือไม่
ตอบ ไม'ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขการสมัครสอบ ซึ่งได้ระบุไว้ว่า ผู้สมัครสอบเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ระดับวุฒิ และเลือกศูนย์สอบได้เพียง 1 แห่ง เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ ดังนั้น ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนจะกดปุ่มส่งและยืนยันการสมัครสอบ

ข้อ 7 ถาม กรณีที่กรอกข้อมูลการสมัครสอบผิด เช่น ชื่อ นามสกุล และยืนยันการสมัครสอบแล้ว จะแก้ไขได้หรือไม่
ตอบ เมื่อยืนยันการสมัครสอบแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้ ในการเข้าสอบสำนักงาน ก.พ.จะตรวจสอบเฉพาะเลขประจำตัวประชาชน ต้องตรงกับที่ได้สมัครสอบไว้ และเมื่อสอบผ่านการวัด ความรู้ความสามารถทั่วไปแล้ว สามารถยื่นหลักฐานเพื่อขอแก้ไขข้อมูลไปยังสำนักงาน ก.พ. ได้

ข้อ 8 ถาม การชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ มีช่องทางใดบ้าง
ตอบ ผู้สมัครสอบสามารถขำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้ 3 ช่องทาง คือ
1.    เคาน์เตอร์ บมจ.. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ ในเวลาทำการของธนาคาร
2.    เครื่อง ATM  ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
3.    ระบบ KTB NETBANK ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ในวันสุดท้ายของการชำระเงิน (22 มี.ค. 60) บมจ. ธนาคารกรุงไทย จะเปิดรับชำระเงิน ผ่านเครื่อง ATM หรือ KTB NETBANK ถึงเวลา 22.00 น. เท่านั้น

ข้อ 9 ถาม กรณีที่ผู้สมัครสอบชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จำเป็นต้องตรวจสอบสถานะ การสมัครสอบ หรือไม่
ตอบ จำเป็นนอย่างยิ่ง กรณีที่มีความผิดพลาดในการขำระเงิน ให้ผู้สมัครสอบติดต่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาที่ขำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องก่อนสรุปจำนวนผู้สมัครสอบ

ข้อ 10 ถาม กรณีที่ผู้สมัครสอบ ไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้จะทำอย่างไร
ตอบ 1. ขอให้ตรวจสอบว่ากรอกเลขประจำตัวประชาชนในการด้นหาถูกต้องหรือไม่
2. ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชำระเงิน หากถูกต้องขอให้ติดต่อมายัง สำนักงาน ก.พ. หลังจากประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบภายใน 3 วันทำการ

ข้อ 11 ถาม กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว จะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
ตอบ ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัว ประชาชนหรือเอกสารการแสดงตนที่กำหนดในระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการรับสมัครสอบ สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 0 2257 7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบของ ก.พ. สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 0 2547  1000 ต่อ 6927,8711ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.


<< ประกาศสอบอย่างเป็นทางการ ดูที่นี่ >>>

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^