งานราชการล่าสุด

กรมสรรพาวุธ ทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 17 อัตรา (ช/ญ) วุฒิ ปวช.

24 ม.ค. 2560 เวลา 12:39 น. 29,111 ครั้ง

กรมสรรพาวุธ ทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 17 อัตรา (ช/ญ) วุฒิ ปวช.นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
ด้วย กรมสรรพาวุธ ทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 17 อัตรา 
ด้วยกรมสรรพาวุธทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป จานวน 17 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง ช่างกลโรงงาน
คุณสมบัติ
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างซ่อมบารุง, ช่างอุตสาหกรรม, ช่างกลโรงงาน และช่างเชื่อมประสาน
ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ
ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ากว่า 5 ปี
- มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office)

ตำแหน่ง ช่างสรรพาวุธ
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, เคมี, ช่างเชื่อม, ช่างโลหะ และช่างไฟฟ้า ในกรณีที่เป็นงาน
ที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้
ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ากว่า 5 ปี
- มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office)

ตำแหน่ง ช่างสี
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิได้ผ่าน
การเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติ
ไม่ต่ากว่า 5 ปี
- มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office)

ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างไฟฟ้ากาลัง ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของ
บุคคล ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ากว่า 5 ปี
- มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office)

เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (ฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด) ดังนี้
- รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป
- ประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษาครบหลักสูตร (กรณีที่ยังไม่ได้รับประกาศนียบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองของสถานศึกษานั้น ๆ) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่รับสมัคร
- บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
- ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
-สาเนาหลักฐานทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด.8
- สาเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ใบสาคัญการสมรส (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น)


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกาลังพล กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ (ดอนเมือง กรุงเทพฯ) และหมวดธุรการ ฝ่ายบริการ กองโรงงานสรรพาวุธ 4 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ (กองบิน 2 จังหวัดลพบุรี) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2560 ถึงวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ในวันและเวลาราชการ และสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.arm.rtaf.mi.th หรือที่เว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือสานักงาน ก.พ. www.job.ocsc.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร File แนบ

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
ด่วน!! เปิดรับสมัครสอบราชการ


สำนักงาน ก.ก. เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 109 อัตรา


กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา


กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 102 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 108 อัตรา


กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 145 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^