งานราชการล่าสุด

​กองทัพอากาศ รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ 299 อัตรา ประจำปี 2560 ( วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท)

20 ม.ค. 2560 เวลา 18:29 น. 650,265 ครั้ง
Advertisement

​กองทัพอากาศ รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ 299 อัตรา ประจำปี 2560 ( วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท)


Advertisement
กองทัพอากาศ รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ 299 อัตรา ประจำปี 2560 ( วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท)
ด้วยกองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุนพลอาสาสมัคร ลูกจ้างและพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
และเป็นข้าราชการต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร ประจาปี 2560 จำวน 299 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหนางที่เปิดรับสมัคร
1. บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แตางตั้งยศเป็นวาาที่เรืออากาศตรี) จานวน 18 อัตรา
โดยมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาและสาขาวิชาที่กำหนด ตามผนวก ก ดังนี้
-ระดับปริญญาโท 1 อัตรา
-ระดับปริญญาตรี 17 อัตรา

2.บรรจุเป็นข้าราชการต่่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จานวน 281 อัตรา
โดยมีคุณวุฒิการศึกษาระดับต่่ำกว่าปริญญาตรีและสาขาวิชาที่กำหนด ตามผนวก ข ดังนี้
-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 24 อัตรา
-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 126 อัตรา
-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย 20 อัตรา
-ระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 111 อัตรา


การสมัครสอบ
วิธีการสมัครและการชาระค่าสมัครสอบ
โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ทางเว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th และ https://rtafrecruitment.job.thai.com ตั้งแต่วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 ถึง วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์
2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร File แนบ

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^