งานราชการล่าสุด

ทุนรัฐบาล ทุนเรียนฟรี ปี 2560 รวม 269 ทุน จบแล้วบรรจุข้าราชการทันที

01 ธ.ค. 2559 เวลา 23:02 น. 46,322 ครั้ง
Advertisement

ทุนรัฐบาล ทุนเรียนฟรี ปี 2560 รวม 269 ทุน  จบแล้วบรรจุข้าราชการทันที


Advertisement
แนะนำทุนรัฐบาล เรียนฟรี ล่าสุด ทุนรัฐบาล ทุนเรียนฟรี ปี 2560 รวม 269 ทุน  จบแล้วบรรจุข้าราชการทันที โดยคุณสามารถศึกษารายละเอียดและประเภทของทุนการศึกษาดังนี้
1.ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ Undergraduate Intelligence Scholarship Program (UiS)
2.ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2560 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)    


โดยที่ ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ Undergraduate Intelligence Scholarship Program (UiS)  จำนวน 57 หน่วย รวม 88 ทุน
ลักษณะทุน
-เป็นการให้ทุนการศึกษา และมีการวางแผนพัฒนาขีดความสามารถที่ชัดเจนและเป็นระบบ เช่น ผู้รับทุนจะได้ฝึกงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์การทางาน ในระหว่างที่ศึกษา ตลอดจนได้รับการพัฒนาฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทางานจริง
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
-มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 สาหรับสายวิทยาศาสตร์ และไม่ต่ำกว่า 3.00 สาหรับสายสังคม

และทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2560 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) จำนวน 6 ประเภท 178 ทุน     
โดยมีทั้งหมด 6 ประเภททุน  แบ่งประเภทได้ตามนี้ 
1.ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2560 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 51 หน่วยทุน รวม 60 ทุน
2.ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ  ประจำปี 2560 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 105 หน่วยทุน รวม 108 ทุน
3. ทุนสนับสนุนความต้องการส่วนราชการในภูมิภาค (Area-based) ประจำปี 2560 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)มีจำนวน 3 หน่วยทุน รวม 3 ทุน
4.ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2560 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 1 หน่วยทุน รวม 3 ทุน
 5.ทุนรัฐบาลตามความต้องการของพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 1 หน่วยทุน รวม 3 ทุน
6.ทุนสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประจำปี 2559 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) มีจำนวน 4 หน่วยทุน รวม 4 ทุน

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของสำ นักงาน ก.พ.ที่  เว็บไซต์ http://www.ocsc.go.th หรือ  http://scholar.ocsc.go.th/  และพิมพ์แบบฟอร์มสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2559
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร :: File แนบ

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ สูตร Excel รวมตัวอย่างสูตร excel


 
IELTS |   ข้อสอบ toeic

งานล่าสุด >>

^