งานราชการล่าสุด

​รับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร 4 เหล่า ประจำปี 2560 ล่าสุด

23 ธ.ค. 2559 เวลา 00:03 น. 26,778 ครั้ง
Advertisement

​รับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร 4 เหล่า ประจำปี 2560 ล่าสุด


Advertisement
การรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร 4 เหล่า ประจำปี 2560 ล่าสุด
ล่าสุด เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ประจำปี 2560 
การรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร โรงเรียนเตรียมทหาร ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
1. คุณวุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
2. เป็นชายโสด มีอายุระหว่าง 16-18 ปี ในการนับอายุ ให้นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
3.มีสัญชาติไทย และบิดามารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร นายตำรวจสัญญาบัตร หรือนายทหาร นายตำรวจประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
4.มีอวัยวะ รูปร่างลักษณะ ท่าทางเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีโรคต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร และตามที่กองทัพไทยกำหนด
5.ขนาดของร่างกายต้องมีพิกัดความสมบูรณ์ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ดังนี้ (การนับอายุ ให้นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ)  
6.เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องในศีลธรรม เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
7.ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาล ว่าได้กระทำผิดในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้ กระทำโดยประมาท
8.ไม่เคยถูกไล่ออก หรือถูกปลดออกจากสถานศึกษาในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนทหาร โรงเรียนตำรวจ หรือถูกทางราชการไล่ออก หรือปลดออกเนื่อง จากกระทำความผิด
9.เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
10.มีผู้ปกครอง และผู้รับรอง ซึ่งสามารถรับรองข้อความและพันธกรณีที่ทางราชการกำหนดไว้
11.ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกถอดถอนทะเบียนจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
12.ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษที่ต้องห้ามตามกฎหมาย
13.ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับส่วนราชการใด ๆ อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
14. บิดา มารดา และผู้ปกครอง เป็นผู้มีอาชีพสุจริตชอบธรรม และมีหลักฐานเชื่อถือได้
15.เพิ่มเติมตามที่แต่ละหน่วยกำหนด

หมายเหตุ คุณสมบัติดังกล่าวในข้อ 1-14 นี้ หากปรากฏว่าเป็นความเท็จขึ้นภายหลังรับเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้ว จะต้องพ้นจากฐานะนักเรียนเตรียมทหารทันที

หากท่านใดสนใจสามารถสมัครสอบ วันเวลาและสถานที่รับสมัครดังนี้
1.การสมัครสอบ เตรียมทหาร 2560 เหล่า ตำรวจ (โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
กำหนดการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต  ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2559 - 13 มกราคม 2560 โดยสมัครได้ที่เว็บไซต์  http://www.rpca.ac.th
2.การสมัครสอบ เตรียมทหาร 2560 เหล่า ทหารเรือ (โรงเรียนนายเรือ ในส่วนของกองทัพเรือ)
กำหนดการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต  5 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560  โดยสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.rtna.ac.th/
3.การสมัครสอบ เตรียมทหาร 2560 เหล่า ทหารอากาศ (โรงเรียนนายเรืออากาศ ในส่วนของกองทัพอากาศ)
กำหนดการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต  4 มกราคม 2560 - 15 กุมภาพันธ์ 2560  โดยสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.rtafa.ac.th/
4.การสมัครสอบ เตรียมทหาร 2560 เหล่า ทหารบก (โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในส่วนของกองทัพบก)
กำหนดการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 1 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560 โดยสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.crma.ac.th/

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
เราทีมงาน Jobthaidd พร้อมอัพเดท งานราชการ ตำแหน่งงานว่าง ให้ทุกวัน ติดตามได้ที่เว็บไซต์
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 208 อัตรา


ออมสินให้กู้คนละ 30,000 บาท "สินเชื่อเพื่อคุณ" ผ่อนนาน 2 ปี " ไม่ต้องมีหลักประกัน" เช็กรายละเอียดเลย


กู้เงินออมสิน 500,000 บาท "ไม่ต้องมีคนค้ำ" ผ่อนนาน 10 ปี เช็กเงื่อนไขเลย!


กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 725 อัตรา


สินเชื่อเกษตรกร ธ.ก.ส. วงเงิน 500,000 บาท ผ่อนนานสูงสุด 15 ปี


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 88 อัตรา


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก ประจำปี 2565


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก ประจำปี 2565


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวนหลายอัตราIELTS |   ข้อสอบ toeic

งานล่าสุด >>

^