งานราชการล่าสุด

​มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2559

22 ธ.ค. 2559 เวลา 13:00 น. 5,542 ครั้ง

​มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2559นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2559
1.นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง A005
อัตราเงินเดือน :    18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
2. มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี (มีหนังสือรับรองประสบการณ์) 
3. มีความรู้ความสามารถด้านการติดตั้งระบบ ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้ดี 
4. มีความรู้ความสามารถในการบริหารความมั่นคง ปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ 
5. สามารถติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ เพื่องาน 
บริการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
6. สามารถให้คำแนะนำในการใช้งานเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง 
7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องได้ 
8. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถ ปฏิบัติงานตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

2.นายช่างไฟฟ้า สังกัด งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง A001
อัตราเงินเดือน :    13,800 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ 
2. มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร ไม่น้อยกว่า 3 ปี (มีหนังสือรับรองประสบการณ์) 
3. มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พรบ. 
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ฉบับที่ 2

3.    นักวิชาการศึกษา สังกัด สภาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง A002
อัตราเงินเดือน :    18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมศึกษา 
2. มีประสบการณ์ในทำงานการจัดการและให้บริการ งานหอวัฒนธรรมระดับหน่วยงาน ในระดับอุดมศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
3. มีประสบการณ์ในการเขียนงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี ในโปรแกรมพื้นฐาน ได้แก่ Microsoft Word, Excel, PowerPoint เป็นต้น 
5. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
6. มีความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณรับหนังสือเข้าและส่งหนังสือออก 
7. ไม่เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องด้านการสื่อสาร มีความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้น 

4.นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง A003
อัตราเงินเดือน :    18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ไม่น้อยกว่า 3 ปี (มีหนังสือรับรองประสบการณ์) 

5.นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง A004
อัตราเงินเดือน :    18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทางสาขาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
2. มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 4 ปี (มีหนังสือรับรองประสบการณ์) 
3. มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ด้านการเขียนโปรแกรมภาษา PHP, C# และ JAVA 
4. มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมพื้นฐาน ข้อมูล MySQL และ Oracle 
5. มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรม ตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบ ข้อมูลที่ได้วางแผนไว้แล้ว ทดสอบความถูกต้อง ของโปรแกรม แก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น 
6. มีความรู้ความสามารถในการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ งานประยุกต์ เพื่อให้ได้ระบบงานประยุกต์ที่ตรง ตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน 
7. มีความสามารถในการศึกษาการจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
8. มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบพัฒนาระบบ พัสดุ ครุภัณฑ์ และระบบบัญชี

โดยเปิดรับสมัคร :    วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร :: ไฟล์แนบ

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
ด่วน!! เปิดรับสมัครสอบราชการ


ท่าอากาศยานไทย รับสมัครงานปี 2567 จำนวน 107 ตำแหน่ง 610 อัตรา


สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัคร นปร. รุ่นที่ 17 จำนวน 50 อัตรา


กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 169 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^