งานราชการล่าสุด

(ช/ญ) กรมดุริยางค์ทหารบก รับสมัครนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ประจำปี 2560

15 ธ.ค. 2559 เวลา 22:09 น. 8,181 ครั้ง

(ช/ญ) กรมดุริยางค์ทหารบก รับสมัครนักเรียนดุริยางค์ทหารบก  ประจำปี 2560นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
กรมดุริยางค์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนอุริยางค์ทหารบก ประจำปี 2560 จำนวน 50 นาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบกต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นชายหรือหญิงมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ (พ.ศ.2542-2545)
2. สำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาตอน ต้น (มัธยม ศึกษาปีที่ 3) ตามหลักสูตรขอ งกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
3. ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ สำหรับนักเรียนดุริยางค์ที่ศึกษาในโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก อยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับซึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทยแต่บิดาและมารดามิได้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดหรือสัญชาติอื่น ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติว่าด้วยการกำหนดสัญชาติตามระเบียบนี้
4. มีบุคลิกดีโดยมีอวัยวะรูปร่างลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และตามที่กองทัพบกกำหนดรายละเอียดไว้ใน ผนวกท้ายระเบียบ
5 มีความรู้ความสามารถด้านดนตรี ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ
6 เป็นโสด ไม่เคยมีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ
7 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีความเลื่อมใสในระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และมีผู้ปกครองดูแลรับผิดชอบ
8 ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
9 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
10 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาไม่เคยต้องคำพิพากษาในคดียาเสพติด และไม่เคยต้องคำพิพากษาให้ถูกลงโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
11 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
12 เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบกแล้ว
13 ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้รับรองที่มีคุณสมบัติตามที่กองทัพบกกำหนด ทำการรับรองตามพันธกรณี
14 ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับองค์กรของรัฐบาลหรือเอกชน อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

การรับสมัครสอบ
ผู้สมัครสามารถสมัครได้ที่ โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก (ภายในพื้นที่กรมดุริยางค์ทหารบก)
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2245-9378 หรือ 0-2245-1457,
0-2245-3373 ต่อ 89530, 89532, 89533, 89534 หรือ ทางเว็บไซต์ www.rta-band.com/rtasm  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560


รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร :: ไฟล์แนบ

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 174 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 10 ตุลาคม 2566


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 620 อัตรา


สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 33 อัตรา


กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 175 อัตรา


ประกาศผลสอบ ก.พ.(ภาค ก) 2566 ตรวจสอบผลคะแนน


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7,000 อัตรา


แจกแนวข้อสอบ ก.พ. กว่า 3,500 ข้อ(พร้อมเฉลย) และ10 วีดีโอบรรยายข้อสอบ


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2566 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^