งานราชการล่าสุด

สพป.ขอนแก่น เขต 4 เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 อัตรา ตำแหน่งครูผู้สอน

27 พ.ย. 2559 เวลา 07:38 น. 5,512 ครั้ง
Advertisement

สพป.ขอนแก่น เขต 4 เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 อัตรา ตำแหน่งครูผู้สอน


Advertisement
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน


โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(- )ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 7 อัตรา
 1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนบ้านห้วยเตย อำเภอซำสูง
 2. กลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนน้ำพอง อำเภอน้ำพอง
 3. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น อำเภอกระนวน
 4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนบ้านผักหนาม อำเภอกระนวน
 5. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนบ้านขุนด่าน อำเภออุบลรัตน์
 6.  กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
อำเภอเขาสวนกวาง และโรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง อำเภอน้ำพอง


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกาา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีวิชาเอกตรงตามที่ประกาศรับสมัคร
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 กำหนด

หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว x 1.4 นิ้ว จำนวน 3 รูป โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน
 2. สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่แสดงว่าสาเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องได้รับ อนุมัติปริญญาจากผู้มีอานาจไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
 7. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของรัฐที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
 8. หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ  เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 หรือทางเว็บไซต์ http://www.khonkaen4.net

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื่้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.-5 ธ.ค.2559 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร File แนบ

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^