งานราชการล่าสุด

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา

22 พ.ย. 2559 เวลา 06:57 น. 7,715 ครั้ง
Advertisement

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา


Advertisement
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โดยรับสมัคร
1.พนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 1)
อัตราเงินเดือน :    13800 บาท
ประเภท :    บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    หน่วยที่ 1 ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการลงทุน กลุ่มงานบริการ 
1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาดังนี้ 
- สาขาวิชาการบัญชี 
- สาขาวิชาการตลาด 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2) มีมนุษยสัมพันธ์และมีใจรักในการให้บริการ 
3) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้ 
4) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
5) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้ 
6) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
7) มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้

2.พนักงานสนับสนุนการลงทุน (หน่วยที่ 2)
อัตราเงินเดือน :    13800 บาท
ประเภท :    บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    หน่วยที่ 2 ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการลงทุน กลุ่มงานบริการ 
1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชา ดังนี้ 
- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 
- สาขาวิชาการตลาด 
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจบริการ 
- สาขาวิชาการโรงแรม 
2) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี 
3) มีมนุษยสัมพันธ์และมีใจรักในการให้บริการ 
4) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้ 
5) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
6) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้ 
7) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
8) มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้

การรับสมัคร
ขั้นตอนการรับสมัคร
ผู้ประสงคจะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1 – 8 ธันวาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งสามารถสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเทำนั้น ตำมขั้นตอน ดังนี้
ที่เว็บไซต์ www.boi.go.th หัวข้อ “รับสมัครบุคลากร” หรือ https://boi.job.thai.com ในหัวข้อ “ใบสมัครออนไลน์”

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร : ไฟล์แนบ

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^