งานราชการล่าสุด

โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา รับสมัคร - 11 พ.ย. 59

08 พ.ย. 2559 เวลา 11:58 น. 4,246 ครั้ง

โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา รับสมัคร - 11 พ.ย. 59นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา 
            ด้วยโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์  มีความประสงค์คัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว


ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  สาขาวิชาสังคมศึกษา  จำนวน 1 อัตรา          
1.  กำหนดการ
      -  รับสมัคร            วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 – วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559   (เว้นวันหยุดราชการ)              
         ที่ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล
      -  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559  ทางเว็ปไซด์  www.saipanya.ac.th
      -  สอบสัมภาษณ์      วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559  เวลา 09.30 น.  
      -  ประกาศผลสอบสัมภาษณ์    วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559  ทางเว็ปไซด์โรงเรียน www.saipanya.ac.th
      -  รายงานตัว        วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559  เวลา  09.00 น.  ณ  กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล

2.  คุณสมบัติทั่วไป
         2.1  มีสัญชาติไทย
         2.2  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
         2.3  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
         2.4  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
         2.5  ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
         2.6  ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
         2.7  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณรหรือนักพรต หรือนักบวช
         2.8  เป็นผู้มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546   

3.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและเอกสารที่นำมาสมัคร
3.1  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา  สาขาวิชาสังคมศึกษา
3.2  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู                                          จำนวน  1  ชุด
3.3  สำเนาวุฒิการศึกษา                                                            จำนวน  1  ชุด
3.4   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ สวมใส่เสื้อสีชุดสุภาพไม่มีลวดลาย  (ขนาด 1 นิ้ว)        
3.5   สำเนาทะเบียนบ้าน   สำเนาบัตรประจำบัตรประชาชน                       จำนวน  1  ชุด
3.6  หลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี เช่น สำเนาการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล  พร้อมสำเนา    จำนวน  1  ชุด

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจติดต่อกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคลโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์  เลขที่ 1598  ถนนกรุงเกษม  แขวงป้อมปราบฯ  เขตป้อมปราบฯ  กรุงเทพมหานคร  10100  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 02-2210196, 02-2210824  ต่อ 101,138   ในวันและเวลาราชการ  

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร File แนบ
    

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
ด่วน!! เปิดรับสมัครสอบราชการ


ท่าอากาศยานไทย รับสมัครงานปี 2567 จำนวน 107 ตำแหน่ง 610 อัตรา


สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัคร นปร. รุ่นที่ 17 จำนวน 50 อัตรา


กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 169 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^