งานราชการล่าสุด

วุฒิป.ตรีทุกสาขา รับสมัคร 107อัตรา ม.นวมินทราธิราช เปิดสอบบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย

10 ก.ย. 2559 เวลา 18:55 น. 22,298 ครั้ง
Advertisement

วุฒิป.ตรีทุกสาขา รับสมัคร 107อัตรา ม.นวมินทราธิราช เปิดสอบบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย


Advertisement
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล)
(ขอบคุณข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ kruwandee.com )


ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 10 ตำแหน่ง 49 อัตรา

ประเภทสนับสนุน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ
- ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
   วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาจิตวิทยาคลีนิก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาวิชาจิตวิทยาคลีนิก

ประเภทสนับสนุน กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ
- ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
   วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

- ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  จำนวน 3 อัตรา
   วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาภาษาวรรณคดี (และสาขาอื่นๆ ดูในไฟล์แนบ)

- ตำแหน่งนักเวชนิทัศน์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
   วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชนิทัศน์

- ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
   วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

- ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
   วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชามัณฑนศิลป์ หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

- ตำแหน่งผู้ช่วยผู้วิจัยปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
   วุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

- ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
   วุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

- ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
   วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

- ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 33 อัตรา
   วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา


อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
- วุฒิปริญญาตรี ระดับปฏิบัติการ ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 19,500 บาท
- วุฒิปริญญาโท ระดับปฏิบัติการ ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 22,800 บาทประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง รับสมัครบุคคลโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 58 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทสนับสนุน กลุ่มทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 58 อัตรา
   1) วุฒิปริญญาตรีสาขาพณิชยการ
   2) วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคนิคการตลาด สาขาวิชาการธนาคารและธุรกิจการเงิน หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
   3) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการขาย สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการจัดการ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 
- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 15,000 บาท
- วุฒิการศึกษาต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 13,800 บาท


การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  เลขที่ 681 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ตั้งแต่วันที่ 5-13 กันยายน 2559

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร : ไฟล์แนบ 1 / ไฟล์แนบ 2

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^