งานราชการล่าสุด

เปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2559 จำนวน 3,415 อัตรา ล่าสุด

02 ต.ค. 2559 เวลา 12:08 น. 1,271,369 ครั้ง

เปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2559 จำนวน  3,415 อัตรา ล่าสุดนำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
ล่าสุด เปิดสอบท้องถิ่น 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด , คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ได้ประชุมร่วมกันทั้ง 3 คณะ ณ ห้องประชุม 5501 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในวาระที่ 3.2 ได้มีการพิจารณาเรื่อง "การดำเนินการสอบแข่งขันของ กสถ."

โดยตามข้อมูลในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีแสดงความประสงค์ร้องขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันแทรในตำแหน่งต่างๆ รวม 105 ตำแหน่ง รวม 3,415 อัตรา (รายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบ จะลงรายละเอียดให้อีกครั้ง) โดยแบ่งเป็น
1. ประเภททั่วไป จำนวน 76 ตำแหน่ง รวม 1,762 อัตรา
2. ประเภทวิชาการ จำนวน 29 ตำแหน่ง รวม 1,653 อัตราบัดนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ลงนามใน "ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559" และได้เสนอระเบียบดังกล่าวเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ซึ่งคาดว่าจะประกาศในเดือนสิงหาคม 2559 นี้

เมื่อประกาศระเบียบฯ แล้ว จะมีการดำเนินการ ดังนี้
1. ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เพื่อกำหนดแผนการดำเนินการสอบแข่งขัน
2. เชิญมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีความพร้อมในการจัดสอบแข่งขัน แสดงความประสงค์และจัดส่งแผนการดำเนินการสอบ และมาตรการในการป้องกันการทุจริต เพื่อให้ กสถ. พิจารณากลั่นกรองก่อนนำเสนอ ก.จ. และ ก.ท. และ ก.อบต. พิจารณาคัดเลือกต่อไป

ข่าวจาก @ thailocalmeet.com
กำหนดการคร่าวๆดังนี้ :


ฟรี แนวข้อสอบท้องถิ่น 2559 ติดตามข่าวเรื่อยๆ ขั้นตอนการเตรียมการสอบแข่งขัน "ท้องถิ่น" 2559

ส.ค. 59 = ออกระเบียบ สถ.ประกาศในราชกิจจานุกเบกษา
ส.ค. 59 = ประชุม กสถ.
ส.ค. - ก.ย. 59 = ประชุม ก.กลาง
ต.ค. 59 = ประชุมจังหวัดที่เป็นศูนย์อำนวยการสอบ
ต.ค. - ธ.ค. 59 = รับสมัคร
ธ.ค. 59 = ตรวจสอบจำนวนผู้สมัครตำแหน่งต่างๆ แต่ละศูนย์สอบ
ธ.ค. 59 = ประกาศ กสถ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ม.ค. 60 = ดำเนินการสอบ
ม.ค. 60 = ประกาศผลการสอบแข่งขัน
#เปิดสอบท้องถิ่น ติดตามข่าวนะคะ
กด Like กดแชร์ https://www.facebook.com/Jobtoday ไม่พลาดข่าวแน่นอน !!

ข่าวสารเปิดสอบท้องถิ่น 59
แนวข้อสอบท้องถิ่น + เฉลย
ติดตามข่าวสารแบบไม่พลาด กด Like เลย https://www.facebook.com/ThaiLocaljob ฟรีแนวข้อสอบ ฟรีดาวน์โหลดข้อสอบท้องถิ่น
ข้อมูลตำแหน่ง/อัตราที่ อปท. ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบแทน
ลำดับที่
จังหวัด
รายละเอียดตำแหน่ง ( อัพเดท enlightened)
2
อปท.กาญจนบุรี
"ตำแหน่ง/อัตราที่ อปท.ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบ"
3
อปท.กาฬสินธุ์
"ตำแหน่ง/อัตราที่ อปท.ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบ"
4
อปท.กำแพงเพชร
"ตำแหน่ง/อัตราที่ อปท.ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบ"
5
อปท.ขอนแก่น
"ตำแหน่ง/อัตราที่ อปท.ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบ"
6
อปท.จันทบุรี
"ตำแหน่ง/อัตราที่ อปท.ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบ"
9
อปท.ชัยนาท
"ตำแหน่ง/อัตราที่ อปท.ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบ"
11
อปท.ชุมพร
"ตำแหน่ง/อัตราที่ อปท.ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบ"
20
อปท.นครราชสีมา
"ตำแหน่ง/อัตราที่ อปท.ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบ"
23
อปท.นนทบุรี
"ตำแหน่ง/อัตราที่ อปท.ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบ"
25
อปท.่าน
"ตำแหน่ง/อัตราที่ อปท.ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบ"
26
อปท.บุรีรัมย์
"ตำแหน่ง/อัตราที่ อปท.ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบ"
27
อปท.บึงาฬ
"ตำแหน่ง/อัตราที่ อปท.ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบ"
28
อปท.ปทุมธานี
"ตำแหน่ง/อัตราที่ อปท.ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบ"
29
อปท.ประจวบคีรีขันธ์
"ตำแหน่ง/อัตราที่ อปท.ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบ"
30
อปท.ปราจีนบุรี
"ตำแหน่ง/อัตราที่ อปท.ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบ"
34
อปท.พัทลุง
"ตำแหน่ง/อัตราที่ อปท.ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบ"
39
อปท.แพร่
"ตำแหน่ง/อัตราที่ อปท.ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบ"
44
อปท.มุกดาหาร
"ตำแหน่ง/อัตราที่ อปท.ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบ"
47
อปท.ร้อยเอ็ด
"ตำแหน่ง/อัตราที่ อปท.ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบ"
48
อปท.ระนอง
"ตำแหน่ง/อัตราที่ อปท.ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบ"
49
อปท.ระยอง
"ตำแหน่ง/อัตราที่ อปท.ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบ"
51
อปท.ลพบุรี
"ตำแหน่ง/อัตราที่ อปท.ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบ"
52
อปท.ลำปาง
"ตำแหน่ง/อัตราที่ อปท.ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบ"
55
อปท.ศรีสะเกษ
"ตำแหน่ง/อัตราที่ อปท.ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบ"
56
อปท.สกลนคร
"ตำแหน่ง/อัตราที่ อปท.ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบ"
57
อปท.สงขลา
"ตำแหน่ง/อัตราที่ อปท.ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบ"
58
อปท.สตูล
"ตำแหน่ง/อัตราที่ อปท.ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบ"
59
อปท.สมุทรปราการ
"ตำแหน่ง/อัตราที่ อปท.ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบ"
60
อปท.สมุทรสงคราม
"ตำแหน่ง/อัตราที่ อปท.ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบ"
61
อปท.สมุทรสาคร
"ตำแหน่ง/อัตราที่ อปท.ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบ"
62
อปท.สระบุรี
"ตำแหน่ง/อัตราที่ อปท.ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบ"
63
อปท.สระแก้ว
"ตำแหน่ง/อัตราที่ อปท.ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบ"
65
อปท.สิงห์บุรี
"ตำแหน่ง/อัตราที่ อปท.ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบ"
67
อปท.สุราษฎร์ธานี
"ตำแหน่ง/อัตราที่ อปท.ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบ"
69
อปท.หนองคาย
"ตำแหน่ง/อัตราที่ อปท.ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบ"
70
อปท.หนองบัวลำภู
"ตำแหน่ง/อัตราที่ อปท.ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบ"
71
อปท.อ่างทอง
"ตำแหน่ง/อัตราที่ อปท.ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบ"
73
อปท.อุตรดิตถ์
"ตำแหน่ง/อัตราที่ อปท.ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบ"
75
อปท.อุบลราชธานี
"ตำแหน่ง/อัตราที่ อปท.ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบ"
76
อปท.อำนาจเจริญ
"ตำแหน่ง/อัตราที่ อปท.ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบ"
 
 
 

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 54 อัตรา


กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อฯ จำนวน 126 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 7-14 ธันวาคม 2566


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุฯ(นสต.) 5,000 อัตรา


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 38 อัตรา


กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 62 อัตรา


กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 348 อัตรา


สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 63 อัตรา


สพฐ.เปิดสอบแข่งขันฯ มาตรา 38 ค(2) ทั่วประเทศ 319 อัตรา (


กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 100 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 655 อัตรา


ประกาศผลสอบ ก.พ.(ภาค ก) 2566 ตรวจสอบผลคะแนน


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7,000 อัตรา


แจกแนวข้อสอบ ก.พ. กว่า 3,500 ข้อ(พร้อมเฉลย) และ10 วีดีโอบรรยายข้อสอบ


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2566 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^