งานราชการล่าสุด

​(เงินเดือน 10,000 - 30,000 บาท ) เพ็ญประภาเภสัช รับสมัครพนักงาน 2559

02 ส.ค. 2559 เวลา 11:48 น. 48,953 ครั้ง

​(เงินเดือน 10,000 - 30,000 บาท ) เพ็ญประภาเภสัช รับสมัครพนักงาน 2559นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
      เพ็ญประภาเภสัช รับสมัครพนักงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้   เพ็ญประภาเภสัช  ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เครื่องหมายการค้า ตราสมุนไพรคุณสัมฤทธิ์ ฯลฯ ผ่านตัวแทนจำหน่ายร้านขายยา และตัวแทนจำหน่ายอิสระทั่วประเทศ ขณะนี้บริษัทของเราเจริญเติบโต และต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในตำแหน่งงานต่างๆดังต่อไปนี้
ตำแหน่ง : ผู้จัดการทั่วไป  จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : 25,000-30,000 บาท (*ไม่รวมค่าคอม)  เพศ :ชาย/หญิง อายุ : 35 - 50 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ : มีภาวะความเป็นผู้นำ และความรับผิดชอบสูง มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงานที่ได้รับมอบหมาย มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารองค์กรธุรกิจอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
ลักษณะงาน :  วางแผนพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโต ก้าวหน้า มั่นคง กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ ในการดำเนินงาน เสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ควบคุมการทำงาน ติดตามผลงาน ประเมินผลงานของฝ่ายต่างๆ รายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งเสนอแนะนโยบายการบริหารจัดการงานภายในองค์กรต่อผู้บริหาร และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 08.00-17.00น.)
สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ค่าอาหารกลางวัน, เบี้ยขยัน, โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ส่วนลดผลิตภัณฑ์ของบริษัท, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน, งานเลี้ยงประจำปี, ค่าคอมมิชชั่นจากยอดขาย และอื่นๆ

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : 20,000-25,000 บาท (*ไม่รวมค่าคอม) เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 35 - 50  ปี 
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ : มีภาวะความเป็นผู้นำ และความรับผิดชอบสูง มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์  ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงานที่ได้รับมอบหมาย มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานฝ่ายขาย หรือ การตลาด อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
ลักษณะงาน : วางแผนพัฒนางานในฝ่ายขายและการตลาด กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ ในการดำเนินงาน แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ควบคุมการทำงาน ติดตามผลงาน ประเมินผลงานของพนักงานในฝ่ายขายและการตลาด รายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งเสนอแนะนโยบายการบริหารจัดการงานภายในองค์กรต่อผู้บริหาร และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 08.00-17.00น.)
สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ค่าอาหารกลางวัน, เบี้ยขยัน, โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ส่วนลดผลิตภัณฑ์ของบริษัท, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน, งานเลี้ยงประจำปี, ค่าคอมมิชชั่นจากยอดขาย และอื่นๆ

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า  จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : 17,000 - 22,000 บาท เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 35 - 50  ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ : มีภาวะความเป็นผู้นำ และความรับผิดชอบสูง มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์  ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงานที่ได้รับมอบหมาย มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานฝ่ายจัดส่งสินค้า หรือ คลังสินค้า อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
ลักษณะงาน : วางแผนพัฒนางานในฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ ในการดำเนินงาน แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ควบคุมการทำงาน ติดตามผลงาน ประเมินผลงานของพนักงานในฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า รายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งเสนอแนะนโยบายการบริหารจัดการงานภายในองค์กรต่อผู้บริหาร และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 08.00-17.00น.)
สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ค่าอาหารกลางวัน, เบี้ยขยัน, โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ส่วนลดผลิตภัณฑ์ของบริษัท, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน, งานเลี้ยงประจำปี และอื่นๆ

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ  จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : 17,000 - 22,000 บาท เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 35 - 50 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา ทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ : มีภาวะความเป็นผู้นำ และความรับผิดชอบสูง มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์  ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงานที่ได้รับมอบหมาย มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานฝ่ายบุคคล หรือ ธุรการ อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
ลักษณะงาน : วางแผนพัฒนางานในฝ่ายบุคคลและธุรการ กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ ในการดำเนินงาน แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน สรรหาและคัดเลือกบุคลากร อบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ดูแลงานด้านประกันสังคม สวัสดิการ เงินเดือน กฎระเบียบของบริษัท จัดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้พนักงานในฝ่ายต่างๆ รายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งเสนอแนะนโยบายการบริหารจัดการงานภายในองค์กรต่อผู้บริหาร และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 08.00-17.00น.)
สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ค่าอาหารกลางวัน, เบี้ยขยัน, โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ส่วนลดผลิตภัณฑ์ของบริษัท, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน, งานเลี้ยงประจำปี และอื่นๆ

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  จำนวน : 2 อัตรา
เงินเดือน : 17,000-22,000 บาท เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 35-50 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา บัญชี
คุณสมบัติอื่นๆ : มีภาวะความเป็นผู้นำ และความรับผิดชอบสูง มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์  ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงานที่ได้รับมอบหมาย มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานฝ่ายบัญชี หรือ การเงิน อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
ลักษณะงาน : วางแผนพัฒนางานในฝ่ายบัญชีและการเงิน กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ ในการดำเนินงาน แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ตรวจสอบบัญชี จัดทำเอกสารทางบัญชี ควบคุมการเบิกจ่าย จัดทำงบรายรับรายจ่าย ตรวจสอบยอดขาย ติดตามการชำระเงินของลูกหนี้ ดูแลเรื่องการเสียภาษี ปิดงบบัญชีรายเดือนและรายปี รายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งเสนอแนะนโยบายการบริหารจัดการงานภายในองค์กรต่อผู้บริหาร และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 08.00-17.00น.)
สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ค่าอาหารกลางวัน, เบี้ยขยัน, โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ส่วนลดผลิตภัณฑ์ของบริษัท, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน, งานเลี้ยงประจำปี และอื่นๆ

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายตรวจการพิเศษ  จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : 17,000 - 22,000 บาท เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 35 - 50 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ : มีภาวะความเป็นผู้นำ และความรับผิดชอบสูง มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์  ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงานที่ได้รับมอบหมาย มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานฝ่ายตรวจการพิเศษ อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
ลักษณะงาน : วางแผนพัฒนางานในฝ่ายตรวจการพิเศษ กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ ในการดำเนินงาน แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายต่างๆ ป้องกันปัญหาทุจริตและการทำงานไม่โปร่งใส ทวนสอบการทำงานของของฝ่ายต่างๆเพื่อให้การทำงานมีคุณภาพมากขึ้น รายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งเสนอแนะนโยบายการบริหารจัดการงานภายในองค์กรต่อผู้บริหาร และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 08.00-17.00น.)
สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ค่าอาหารกลางวัน, เบี้ยขยัน, โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ส่วนลดผลิตภัณฑ์ของบริษัท, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน, งานเลี้ยงประจำปี และอื่นๆ

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกขาย (กะดึก) / หัวหน้าแผนกขาย (กะเช้า) / หัวหน้าแผนกขาย (กะเย็น) 
จำนวน : 3 อัตรา
เงินเดือน : 14,000-16,000 บาท (*ไม่รวมค่าคอม) (ไม่รวมค่ากะเดือนละ 500-1,000 บาท) เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 30-45  ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ : มีภาวะความเป็นผู้นำ และความรับผิดชอบสูง มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์  ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงานที่ได้รับมอบหมาย มีประสบการณ์ทำงานด้านการขาย อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : ควบคุมการทำงานในแผนกขายให้ได้คุณภาพ แก้ไขปัญหาในการทำงาน ติดต่อประสานงานระหว่างแผนก จัดทำรายงานการทำงาน จำหน่ายสินค้า และ รับคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าหน้าร้าน ลูกค้าทางโทรศัพท์  Line Facebook  และ ช่องทางอื่นๆ ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ออกบิลขายสินค้า สรุปยอดขายสินค้า ส่งเสริมการขายสินค้า และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
( กะดึก เวลางาน 00.00-09.00น. / กะเช้า เวลางาน 08.00-17.00น. / กะเย็น เวลางาน 16.00-01.00น. )
สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ค่าอาหารกลางวัน, ค่ากะ, เบี้ยขยัน, โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ส่วนลดผลิตภัณฑ์ของบริษัท, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน, งานเลี้ยงประจำปี, ค่าคอมมิชชั่นจากยอดขาย และอื่นๆ

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกการตลาด จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : 16,000-20,000 บาท (*ไม่รวมค่าคอม) เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 30-45  ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา การตลาด หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ : มีภาวะความเป็นผู้นำ และความรับผิดชอบสูง มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์  ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงานที่ได้รับมอบหมาย มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : ควบคุมการทำงานในแผนกการตลาดให้ได้คุณภาพ แก้ไขปัญหาในการทำงาน ติดต่อประสานงานระหว่างแผนก จัดทำรายงานการทำงาน ออกแบบผลิตภัณฑ์ จัดทำข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด วางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย  จัดทำโปรโมชั่นและ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย กระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด  และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 08.00-17.00น.)
สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ค่าอาหารกลางวัน, เบี้ยขยัน, โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ส่วนลดผลิตภัณฑ์ของบริษัท, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน, งานเลี้ยงประจำปี, ค่าคอมมิชชั่นจากยอดขาย และอื่นๆ

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกจัดส่งและคลังสินค้า จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : 14,000-16,000 บาท  เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 30-45  ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา การตลาด หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ : มีภาวะความเป็นผู้นำ และความรับผิดชอบสูง มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์  ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงานที่ได้รับมอบหมาย มีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดส่งและคลังสินค้า อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : ควบคุมการทำงานในแผนกจัดส่งและคลังสินค้าให้ได้คุณภาพ แก้ไขปัญหาในการทำงาน ติดต่อประสานงานระหว่างแผนก จัดทำรายงานการทำงาน จัดเตรียมสินค้าส่งให้แก่ลูกค้า ตรวจนับสินค้าและเช็คสินค้าก่อนจัดส่ง จัดส่งสินค้าทั้งในและต่างจังหวัด เก็บรวบรวมเอกสารต่างๆจากการจัดส่งสินค้าทั้งในและต่างจังหวัด จัดเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้า ตรวจนับสินค้าในคลังสินค้า และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 08.00-17.00น.) 
สวัสดิการ : สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ค่าอาหารกลางวัน, เบี้ยขยัน, โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ส่วนลดผลิตภัณฑ์ของบริษัท, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน, งานเลี้ยงประจำปี, ค่าคอมมิชชั่นจากยอดขาย และอื่นๆ

ตำแหน่ง : พนง.บุคคลและธุรการ  จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : 12,000 - 15,000 บาท เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 22 - 35 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา ทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติอื่นๆ : มีความรับผิดชอบสูง มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์  ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงานที่ได้รับมอบหมาย มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานฝ่ายบุคคล หรือ ธุรการ อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
ลักษณะงาน : สรรหาและคัดเลือกบุคลากร อบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ดูแลงานด้านประกันสังคม สวัสดิการ เงินเดือน กฎระเบียบของบริษัท จัดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้พนักงานในฝ่ายต่างๆ รายงานผลการดำเนินงาน และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 08.00-17.00น.)
สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ค่าอาหารกลางวัน, เบี้ยขยัน, โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ส่วนลดผลิตภัณฑ์ของบริษัท, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน, งานเลี้ยงประจำปี และอื่นๆ

ตำแหน่ง : พนักงานบัญชีและการเงิน  จำนวน : 2 อัตรา
เงินเดือน : 12,000-15,000 บาท เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 22-35 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา บัญชี  คุณสมบัติอื่นๆ : มีทักษะด้านงานบัญชี มีระเบียบ มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์  ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงานที่ได้รับมอบหมาย มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานฝ่ายบัญชี หรือ การเงิน อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป 
ลักษณะงาน : ตรวจสอบบัญชี จัดทำเอกสารทางบัญชี ควบคุมการเบิกจ่าย จัดทำงบรายรับรายจ่าย ตรวจสอบยอดขาย ติดตามการชำระเงินของลูกหนี้ ดูแลเรื่องการเสียภาษี ปิดงบบัญชีรายเดือนและรายปี รายงานผลการดำเนินงาน และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 08.00-17.00น.)
สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ค่าอาหารกลางวัน, เบี้ยขยัน, โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ส่วนลดผลิตภัณฑ์ของบริษัท, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน, งานเลี้ยงประจำปี และอื่นๆ             

ตำแหน่ง : พนักงานขาย (กะดึก) / พนักงานขาย (กะเช้า) / พนักงานขาย (กะเย็น) 
 จำนวน : หลายอัตรา
เงินเดือน : 11,000-13,000 บาท (*ไม่รวมค่าคอม) (ไม่รวมค่ากะเดือนละ 500-1,000 บาท) เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 20-35  ปี
วุฒิการศึกษา : ปวส. ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ : มีทักษะด้านการขาย มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์  ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงานที่ได้รับมอบหมาย หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการขาย อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน : จำหน่ายสินค้า และ รับคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าหน้าร้าน ลูกค้าทางโทรศัพท์  Line Facebook  และ ช่องทางอื่นๆ ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ออกบิลขายสินค้า สรุปยอดขายสินค้า ส่งเสริมการขายสินค้า และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ( กะดึก เวลางาน 00.00-09.00น. / กะเช้า เวลางาน 08.00-17.00น. / กะเย็น เวลางาน 16.00-01.00น. )
สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ค่าอาหารกลางวัน, ค่ากะ, เบี้ยขยัน, โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ส่วนลดผลิตภัณฑ์ของบริษัท, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน, งานเลี้ยงประจำปี, ค่าคอมมิชชั่นจากยอดขาย และอื่นๆ

ตำแหน่ง : พนักงานการตลาด  จำนวน : 4 อัตรา
เงินเดือน : 12,000-15,000 บาท (*ไม่รวมค่าคอม) เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 22 - 35 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา การตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  คุณสมบัติอื่นๆ : มีทักษะด้านการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้นในการทำงาน บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใส่ใจในการทำงาน มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป หากมีความสามารถด้านงานกราฟฟิกดีไซน์เว็บดีไซน์ คอลัมนิสต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน : ออกแบบผลิตภัณฑ์ จัดทำข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด  วางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย  จัดทำโปรโมชั่นและ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย  กระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด  และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 08.00-17.00น.)
สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ค่าอาหารกลางวัน, เบี้ยขยัน, โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ส่วนลดผลิตภัณฑ์ของบริษัท, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน, งานเลี้ยงประจำปี , ค่าคอมมิชชั่นจากยอดขาย และอื่นๆ

ตำแหน่ง : พนักงานกราฟฟิกดีไซน์ จำนวน : 2 อัตรา
เงินเดือน : 11,000-13,000 บาท   เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 22 - 35 ปี
วุฒิการศึกษา : ปวส. ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์กราฟฟิก และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ : สามารถใช้โปรแกรม Photoshop และ Illustrator ได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใส่ใจในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย มีประสบการณ์ทำงานด้านกราฟฟิกดีไซน์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป หากมีความสามารถด้านเว็บดีไซน์ ถ่ายรูปสินค้า ตัดต่อวีดีโอ และ สื่อมัลติมีเดียอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
ลักษณะงาน : ออกแบบสื่อโฆษณา และ สิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ เช่น Logo,  Packaging,  Brochure,  Poster,  Banner และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 08.00-17.00น.)
สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ค่าอาหารกลางวัน, เบี้ยขยัน, โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ส่วนลดผลิตภัณฑ์ของบริษัท, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน, งานเลี้ยงประจำปี และอื่นๆ

ตำแหน่ง : พนักงานเว็บดีไซน์ จำนวน : 2 อัตรา
เงินเดือน : 11,000-15,000 บาท   เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 22 - 35 ปี
วุฒิการศึกษา : ปวส. ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ : สามารถออกแบบ จัดทำ แก้ไขเว็บไซต์ได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใส่ใจในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย มีประสบการณ์ทำงานด้านเว็บดีไซด์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป หากมีความสามารถด้าน การถ่ายรูปสินค้า ตัดต่อวีดีโอ และ สื่อมัลติมีเดียอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน : ออกแบบ จัดทำ แก้ไขเว็บไซต์ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 08.00-17.00น.)
สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ค่าอาหารกลางวัน, เบี้ยขยัน, โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ส่วนลดผลิตภัณฑ์ของบริษัท, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน, งานเลี้ยงประจำปี และอื่นๆ

ตำแหน่ง : พนักงานคอลัมนิสต์ จำนวน : 2 อัตรา
เงินเดือน : 11,000-15,000 บาท   เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 22 - 35 ปี
วุฒิการศึกษา : ปวส. ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ : สามารถเขียนบทความด้านสุขภาพและความงามได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใส่ใจในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย มีประสบการณ์ทำงานด้านงานคอลัมนิสต์ 1 ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : เขียนบทความด้านสุขภาพภาพและความงาม เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 08.00-17.00น.)
สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ค่าอาหารกลางวัน, เบี้ยขยัน, โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ส่วนลดผลิตภัณฑ์ของบริษัท, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน, งานเลี้ยงประจำปี และอื่นๆ

ตำแหน่ง : พนักงานไอทีซัพพอร์ท  จำนวน : 2 อัตรา
เงินเดือน : 11,000-13,000 บาท เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 22 - 35 ปี
วุฒิการศึกษา : ปวส. ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ : บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงาน สามารถทำงานนอกเวลาได้หากเกิดปัญหาเร่งด่วน หรือ มีงานที่จำเป็นต้องรีบแก้ไข มีประสบการณ์ทำงานด้านงานไอทีซัพพอร์ทอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : ดูแลระบบ Server, Lan, Internet ภายในองค์กร  แก้ไขปัญหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร กล้องวงจรปิด จัดหาโปรแกรมที่เหมาะสมต่อการใช้งานในฝ่ายต่างๆ อบรมและแนะนำการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้กับพนักงาน วางแผนพัฒนางานด้านไอทีภายในองค์กร และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 08.00-17.00น.)
สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ค่าอาหารกลางวัน, เบี้ยขยัน, โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ส่วนลดผลิตภัณฑ์ของบริษัท, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน, งานเลี้ยงประจำปี และอื่นๆ

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการจัดส่งและคลังสินค้า จำนวน : หลายอัตรา
เงินเดือน : 12,000 - 13,000 บาท  เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 22 – 35  ปี
วุฒิการศึกษา : ปวส, ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
คุณสมบัติอื่นๆ : บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี รักงานบริการ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงาน มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์และมีใบขับขี่รถยนต์ มีประสบการณ์ด้านงานธุรการจัดส่ง หรือ คลังสินค้า อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : ติดต่อประสานงานระหว่างแผนก จัดทำรายงานการทำงาน จัดเตรียมสินค้าส่งให้แก่ลูกค้า ตรวจนับสินค้าและเช็คสินค้าก่อนจัดส่ง จัดส่งสินค้าทั้งในและต่างจังหวัด เก็บรวบรวมเอกสารต่างๆจากการจัดส่งสินค้าทั้งในและต่างจังหวัด จัดเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้า ตรวจนับสินค้าในคลังสินค้า และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 08.00-17.00น.) 
สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ค่าอาหารกลางวัน, เบี้ยขยัน, โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ส่วนลดผลิตภัณฑ์ของบริษัท, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน, งานเลี้ยงประจำปี, เบี้ยเลี้ยงออกพื้นที่ และอื่นๆ       

ตำแหน่ง : พนักงานจัดส่งและคลังสินค้า  จำนวน : หลายอัตรา
เงินเดือน : 10,000 บาท  เพศ : ชาย  อายุ : 20 – 35  ปี
วุฒิการศึกษา : ม.6, ปวช.  คุณสมบัติอื่นๆ : บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี รักงานบริการ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงาน มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์และมีใบขับขี่รถยนต์ หากมีประสบการณ์ด้านงานจัดส่งสินค้า หรือ งานคลังสินค้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
ลักษณะงาน : จัดเตรียมสินค้าส่งให้แก่ลูกค้า ตรวจนับสินค้าและเช็คสินค้าก่อนจัดส่ง จัดส่งสินค้าทั้งในและต่างจังหวัด เก็บรวบรวมเอกสารต่างๆจากการจัดส่งสินค้าทั้งในและต่างจังหวัด จัดเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้า ตรวจนับสินค้าในคลังสินค้า และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 08.00-17.00น.)
สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ค่าอาหารกลางวัน, เบี้ยขยัน, โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ส่วนลดผลิตภัณฑ์ของบริษัท, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน, งานเลี้ยงประจำปี, เบี้ยเลี้ยงออกพื้นที่ และอื่นๆ

ตำแหน่ง : แม่บ้าน/พ่อบ้าน  จำนวน : หลายอัตรา
เงินเดือน :  10,000-12,000 บาท  เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 20 – 45  ปี
วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
คุณสมบัติอื่นๆ : บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี รักงานบริการ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใส่ใจในการทำงาน รักความสะอาด สามารถทำงานบ้านได้เป็นอย่างดี แม่บ้านจะต้องขับรถจักรยานยนต์ได้และต้องมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ พ่อบ้านจะต้องขับรถจักรยานยนต์และขับรถยนต์ได้และต้องมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ หากมีประสบการด้านงานแม่บ้านหรือพ่อบ้าน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน : ทำความสะอาดบ้าน ทำความสะอาดห้องน้ำ เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ซักรีดเสื้อผ้า ซื้ออาหารทำอาหาร จัดเตรียมอาหาร ล้างจานชาม รดน้ำต้นไม้ ดูแลความเรียบร้อยทั้งหมดภายในบริเวณบ้านและสำนักงาน (พ่อบ้านต้องทำหน้าที่คนขับรถ ช่างซ่อม รปภ. คนสวน ดูแลสัตว์เลี้ยงได้) และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ( เวลางาน 08.00-17.00น. )
สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ค่าอาหารกลางวัน, เบี้ยขยัน, โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ส่วนลดผลิตภัณฑ์ของบริษัท, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน และอื่นๆ *แม่บ้าน/พ่อบ้านอยู่ประจำ มีที่พักให้ฟรี                               
เอกสารการสมัครงาน เพ็ญประภาเภสัช
1. ใบสมัครงาน 
2. สำเนาบัตรประชาชน 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 
4. สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript)
5. ใบรับรองการผ่านงาน , ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมต่างๆ, ผลการสอบ TOEIC, TOEFL, CU-TEP หรืออื่น ๆ  (ถ้ามี) 
6. สำเนาใบขับขี่ (สำหรับตำแหน่งพนักงานจัดส่งและคลังสินค้า หรือ ถ้ามี) 
7. ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) 
8. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ   
สนใจสมัครงานได้ที่ : เพ็ญประภาเภสัช เลขที่ 102 หมู่ 13 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000    
โทร.043-330584, 091-0637868, 095-6723937 
ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร. 098-1041310 , 095-6647125   

สมัครงาน | ดาวน์โหลดใบสมัคร

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ ((รวมลิงก์)) ประกาศรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ เช็กรายละเอียดได้ที่นี่ [1]


((รวมลิงก์)) ประกาศรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ เช็กรายละเอียดได้ที่นี่ [2]

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 64 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-29 มิถุนายน 2566
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 50 อัตรา

เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7,000 อัตรา


กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 140 อัตรา


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก 2566 เช็กรายละเอียดที่นี่


แจกแนวข้อสอบ ก.พ. กว่า 3,500 ข้อ(พร้อมเฉลย) และ10 วีดีโอบรรยายข้อสอบ


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2566 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^