งานราชการล่าสุด

​( รับ 66 อัตรา ) เทศบาลบางปู รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ฯ

29 มิ.ย. 2559 เวลา 14:30 น. 19,334 ครั้ง
Advertisement

​( รับ 66 อัตรา ) เทศบาลบางปู รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ฯ


Advertisement
ด้วยเทศบาลตำบลบางปู ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง สำหรับปฏิบัติงานสังกัดกองต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง

๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีวุฒิ) จำนวน ๑๔ ตำแหน่ง ๒๘ อัตรา 
๑. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๒ อัตรา
๒. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน ๒ อัตรา
๓. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน ๕ อัตรา
๔. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานโภชนาการ จำนวน ๑ อัตรา 
๕. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๒ อัตรา
๖. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา
๗. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จำนวน ๗ อัตรา
๘. ตำแหน่ง พนักงานตรวจโรคสัตว์ จำนวน ๑ อัตรา
๙. ตำแหน่ง ผู้ช่วยบรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา
๑๐. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน ๑ อัตรา
๑๑. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๑ อัตรา
๑๒. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร จำนวน ๒ อัตรา
๑๓. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ จำนวน ๑ อัตรา
๑๔. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (คนพิการ) จำนวน ๑ อัตรา

๑.๒ พนักงานจ้างตามภารกิจ (วิชาชีพเฉพาะ) จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา
๑. ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา จำนวน ๑ อัตรา 
๒. ตำแหน่ง ผู้ช่วยสถาปนิก จำนวน ๑ อัตรา

๑.๓ พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๗ อัตรา
๑. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๒ อัตรา
๒. ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจ จำนวน ๒ อัตรา
๓. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลางจำนวน ๓ อัตรา

๑.๔ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๖ ตำแหน่ง ๒๙ อัตรา 
๑. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน ๕ อัตรา
๒. ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจ จำนวน ๓ อัตรา
๓. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบาจำนวน ๒ อัตรา 
๔. ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๒ อัตรา
๕. ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน ๑ อัตรา 
๖. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน ๑๖ อัตรา

การรับสมัคร 
วัน เวลา และสถานที่รับสมัครผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ในวันเวลาราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับสมัคร โทร.๐-๒๗๐๙-๑๐๑๘-๒๐ ต่อ ๒๐๕ 
ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งหากปรากฏผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน เทศบาลตำบลบางปู จะถือว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และไม่มีสิทธิได้รับการจ้างในตำแหน่งนั้น

รายละเอียดตามเอกสารไฟล์แนบ

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ สูตร Excel รวมตัวอย่างสูตร excel


 
IELTS |   ข้อสอบ toeic

งานล่าสุด >>

^