งานราชการล่าสุด

ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จํากัด ประกาศรับสมัครนักพัฒนาธุรกิจชุมชน (จังหวัดละ 1 อัตรา) 76 ตำแหน่ง

10 มิ.ย. 2559 เวลา 12:18 น. 23,168 ครั้ง
Advertisement

ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จํากัด ประกาศรับสมัครนักพัฒนาธุรกิจชุมชน (จังหวัดละ 1 อัตรา) 76 ตำแหน่ง


Advertisement
ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จํากัด ประกาศรับสมัครนักพัฒนาธุรกิจชุมชน (จังหวัดละ 1 อัตรา) 76 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
นักพัฒนาธุรกิจชุมชน (จังหวัดละ 1 อัตรา) 76 ตำแหน่ง

​หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ตัวแทนสื่อสารของ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) สู่พื้นท่ีชุมชน
- เผยแพร่องค์ความรู้ทางธุรกิจสู่พื้นท่ีชุมชน
- รายงานปัญหาต่างๆ และความคืบหน้าจากประชารัฐจังหวัด สู่ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย)
- ประสานงานและบริหารโครงการที่ได้รับมอบหมาย
- ทำความเข้าใจถึงสภาพธุรกิจ และปัญหาของชุมชน
- ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอันได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมในพื้นที่
- เป็นตัวแทนสื่อสารแนวความคิดประชารัฐแก่ชุมชน 
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

- วุฒิการศึกษาระดับปวส. หรือปริญญาตรีขึ้นไป
- อายุ 20 - 30 ปีหากมีประสบการณ์การด้านการติดต่อประสานงานด้านพัฒนาธุรกิจหรือด้านพัฒนาชุมชนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดท่ีสมัคร หรือมีท่ีอยู่อาศัยในจังหวัดกว่า 10 ปี
- มีจิตอาสา มีความสนใจการพัฒนาชุมชน
- มีความสามารถในการสื่อสาร การบริหารและจัดระบบงาน
- มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ให้เกียรติ และเข้าอกเข้าใจผู้อื่น
- มีความคิดวิเคราะห์สามารถแปลงแนวคิดไปสู่ภาคปฏิบัติได้ดี
- มีความคิดริเร่ิม และสามารถเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงงาน
- มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Internet, Emailสมัครได้ที่ " http://www.prsthailand.com/career/ "

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^