งานราชการล่าสุด

รับสมัคร 25 อัตรา เทศบาลตำบลวิชิต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างถึง 10 พ. ค. 2559

28 เม.ย. 2559 เวลา 21:27 น. 7,184 ครั้ง
Advertisement

รับสมัคร 25 อัตรา เทศบาลตำบลวิชิต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างถึง 10 พ. ค. 2559


Advertisement
ประกาศเทศบาลตำบลวิชิต
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙


ด้วยเทศบาลตำบลวิชิตมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร จำนวน 25 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


1) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา
2) พนักงานดับเพลิง  จำนวน 1 อัตรา
3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
4) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ จำนวน 2 อัตรา
5) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
6) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
7) ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
8) ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา
9) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
10) ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 1 อัตรา
11) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
12) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
13) พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
14) พนักงานวิทยุสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา
15) คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
16) คนงานประจำรถขยะ จำนวน 3 อัตรา
17) พนักงานประจำรถพยาบาล จำนวน 3 อัตรา
18) ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัครแต่ละตำแหน่ง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ


วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต ตั้งแต่วัน พุธที่ 27 เมษายน 2559 ถึง วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ในวันเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารไฟล์แนบ

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^