งานราชการล่าสุด

"บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการท้องถิ่น (บัญชี 5)" ประธาน ก กลาง ลงนามแล้ว มีผลบังคับใช้ 1 เมษายน 2559

01 ก.พ. 2559 เวลา 11:46 น. 193,392 ครั้ง
Advertisement

"บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการท้องถิ่น (บัญชี 5)" ประธาน ก กลาง ลงนามแล้ว  มีผลบังคับใช้ 1 เมษายน 2559


Advertisement
ประธาน ก กลาง ลงนามแล้ว "บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการท้องถิ่น (บัญชี 5)" มีผลบังคับใช้ 1 เมษายน 2559

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด / พนักงานเทศบาล / พนักงานส่วนตำบล ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการกลางฯ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) 

ตามที่ ก.ถ. ในการประชุม ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ได้มีมติ เห็นชอบร่างโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 5 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ ให้ดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2559 (รอบที่1/2559 วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมาตรฐาน ทั่วไปที่ ก.จ. ,ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด จากบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 4 ท้ายประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 แล้วจึงดําเนินการปรับให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับอัตราเงินเดือน จากบัญชีอัตราเงินเดือน พนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 5 ต่อไป 

โดยให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเดือนในอัตราเดิม หากไม่มีอัตราเงินเดือนเดิมให้ได้รับอัตราเงินเดือนในขั้นที่ใกล้เคียงที่ไม่ต่ํากว่าเดิม สําหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการปรับเงินเดือนและเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ. ,ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด 

ซี่งตามประกาศ ก กลาง ฉบับนี้ คือ โครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 5 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป 
ในวาระเริ่มแรก ให้ปรับอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิม เข้าสู่อัตราเงินเดือนในบัญชีท้ายประกาศนี้
และในการปรับอัตราเงินเดือน หากไม่มีอัตราเงินเดือนที่เท่าเดิม ให้ได้รับอัตราเงินเดือนในขั้นใกล้เคียงที่สูงกว่า
ข่าวจาก http://www.thailocalmeet.com ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
เราทีมงาน Jobthaidd พร้อมอัพเดท งานราชการ ตำแหน่งงานว่าง ให้ทุกวัน ติดตามได้ที่เว็บไซต์
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ ออมสินให้กู้คนละ 30,000 บาท "สินเชื่อเพื่อคุณ" ผ่อนนาน 2 ปี " ไม่ต้องมีหลักประกัน" เช็กรายละเอียดเลย


กู้เงินออมสิน 500,000 บาท "ไม่ต้องมีคนค้ำ" ผ่อนนาน 10 ปี เช็กเงื่อนไขเลย!


กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 725 อัตรา


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 88 อัตรา


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก ประจำปี 2565


สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 99 อัตรา


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก ประจำปี 2565


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวนหลายอัตรา 
IELTS |   ข้อสอบ toeic

งานล่าสุด >>

^