งานราชการล่าสุด

​รับ 287 อัตรา กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ และพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่นายทหาร 59

20 ม.ค. 2559 เวลา 14:46 น. 43,070 ครั้ง

​รับ 287 อัตรา กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ และพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่นายทหาร 59นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
ประกาศกรมสรรพาวุธทหารบก  เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการและพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่นายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ด้วย กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ และพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่นายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๒๘๗ อัตรา มีรายละเอียด

๑. พนักงานราชการ จำนวน ๒๗๑ อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังนี้.-
 ๑.๑ กลุ่มงานบริการ
 ๑.๑.๑ พนักงานบริการ จำนวน ๑๙ อัตรา (ชาย, หญิง)
 ๑.๑.๒ พนักงานคลังยุทโธปกรณ์ จำนวน ๒๕ อัตรา (ชาย)
 ๑.๑.๓ ลูกมือช่าง จํานวน ๑๗ อัตรา (ชาย, หญิง)
 ๑.๑.๔ พนักงานการเงินและบัญชี จํานวน ๔ อัตรา (ชาย, หญิง)
 ๑.๑.๕ พนักงานธุรการ จํานวน ๗ อัตรา (ชาย, หญิง)
 ๑.๑.๖ พนักงานพัสดุ จํานวน ๑๐ อัตรา (ชาย, หญิง)

 ๑.๒ กลุ่มงานเทคนิค
 ๑.๒.๑ ช่างโยธา จํานวน ๓ อัตรา (ชาย, หญิง)
 ๑.๒.๒ ช่างสี จํานวน ๑ อัตรา (ชาย)
 ๑.๒.๓ ช่างโลหะ จํานวน ๒ อัตรา (ชาย, หญิง)
 ๑.๒.๔ ช่างยางและพลาสติก จํานวน ๑ อัตรา (ชาย)
 ๑.๒.๕ ช่างสรรพาวุธ จํานวน ๑๘๒ อัตรา (ชาย, หญิง)
 ๑.๒.๕.๑ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน จํานวน ๗๗ อัตรา
 ๑.๒.๕.๒ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า จํานวน ๔๔ อัตรา
 ๑.๒.๕.๓ สาขาวิชาช่างยานยนต์ จํานวน ๒๓ อัตรา
 ๑.๒.๕.๔ สาขาวิชาช่างโยธา จํานวน ๑๑ อัตรา
 ๑.๒.๕.๕ สาขาวิชาช่างคอมพิวเตอร์ จํานวน ๒๒ อัตรา
 ๑.๒.๕.๖ สาขาวิชาช่างโลหะ จํานวน ๕ อัตรา

 ๒. พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่นายทหารประทวน จํานวน ๑๖ อัตรา ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ดังนี้.-

 ๒.๑ กลุ่มงานบริการ
 ๒.๑.๑ พนักงานการเงินและบัญชี จํานวน ๔ อัตรา (ชาย, หญิง)
 ๒.๑.๒ พนักงานธุรการ จํานวน ๑๐ อัตรา (ชาย, หญิง)
 ๒.๑.๓ พนักงานพัสดุ จํานวน ๑ อัตรา (ชาย, หญิง)
 ๒.๒ กลุ่มงานเทคนิค
 - ช่างสรรพาวุธ (สาขาวิชาช่างไฟฟ้า) พื้นที่จังหวัดปทุมธานี จํานวน ๑ อัตรา (ชาย, หญิง)  

๓. คุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้.-
 ๓.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 ๓.๒ รับสมัครผู้ที่เกิดใน พ.ศ.๒๕๒๔ – ๒๕๔๑ มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปี
 ๓.๓ ประเภทชาย ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี
๓.๔ ประเภทหญิง ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี มีความสูงตั้งแต่ ๑๕๐ เซนติเมตร และ
มีน้ำหนักตั้งแต่ ๔๐ กิโลกรัมขึ้นไป  

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ ๑ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๖๐๐ (เว้นวันหยุดราชการ) ณ หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และต้องสมัครด้วยตนเอง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา เวลาและสถานที่สอบ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓๓๐ ทาง www.ordnancerta.com

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร File .

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 75 อัตรา


ท่าอากาศยานไทย(AOT)เปิดรับสมัครพนักงาน 426 อัตรา ประจำปี 2567


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7,000 อัตรา


สพฐ.กำหนดรับสมัครสอบบรรจุศึกษานิเทศก์ ประจำปี พ.ศ. 2567


สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 52 อัตรา


กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ 75 อัตรากรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 134 อัตรา


สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 263 อัตรา


กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 187 อัตรากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 36 อัตรา


สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 169 อัตรา


สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 52 อัตรา


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^