งานราชการล่าสุด

​รับ 287 อัตรา กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ และพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่นายทหาร 59

20 ม.ค. 2559 เวลา 14:46 น. 42,066 ครั้ง
Advertisement

​รับ 287 อัตรา กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ และพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่นายทหาร 59


Advertisement
ประกาศกรมสรรพาวุธทหารบก  เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการและพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่นายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ด้วย กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ และพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่นายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๒๘๗ อัตรา มีรายละเอียด

๑. พนักงานราชการ จำนวน ๒๗๑ อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังนี้.-
 ๑.๑ กลุ่มงานบริการ
 ๑.๑.๑ พนักงานบริการ จำนวน ๑๙ อัตรา (ชาย, หญิง)
 ๑.๑.๒ พนักงานคลังยุทโธปกรณ์ จำนวน ๒๕ อัตรา (ชาย)
 ๑.๑.๓ ลูกมือช่าง จํานวน ๑๗ อัตรา (ชาย, หญิง)
 ๑.๑.๔ พนักงานการเงินและบัญชี จํานวน ๔ อัตรา (ชาย, หญิง)
 ๑.๑.๕ พนักงานธุรการ จํานวน ๗ อัตรา (ชาย, หญิง)
 ๑.๑.๖ พนักงานพัสดุ จํานวน ๑๐ อัตรา (ชาย, หญิง)

 ๑.๒ กลุ่มงานเทคนิค
 ๑.๒.๑ ช่างโยธา จํานวน ๓ อัตรา (ชาย, หญิง)
 ๑.๒.๒ ช่างสี จํานวน ๑ อัตรา (ชาย)
 ๑.๒.๓ ช่างโลหะ จํานวน ๒ อัตรา (ชาย, หญิง)
 ๑.๒.๔ ช่างยางและพลาสติก จํานวน ๑ อัตรา (ชาย)
 ๑.๒.๕ ช่างสรรพาวุธ จํานวน ๑๘๒ อัตรา (ชาย, หญิง)
 ๑.๒.๕.๑ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน จํานวน ๗๗ อัตรา
 ๑.๒.๕.๒ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า จํานวน ๔๔ อัตรา
 ๑.๒.๕.๓ สาขาวิชาช่างยานยนต์ จํานวน ๒๓ อัตรา
 ๑.๒.๕.๔ สาขาวิชาช่างโยธา จํานวน ๑๑ อัตรา
 ๑.๒.๕.๕ สาขาวิชาช่างคอมพิวเตอร์ จํานวน ๒๒ อัตรา
 ๑.๒.๕.๖ สาขาวิชาช่างโลหะ จํานวน ๕ อัตรา

 ๒. พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่นายทหารประทวน จํานวน ๑๖ อัตรา ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ดังนี้.-

 ๒.๑ กลุ่มงานบริการ
 ๒.๑.๑ พนักงานการเงินและบัญชี จํานวน ๔ อัตรา (ชาย, หญิง)
 ๒.๑.๒ พนักงานธุรการ จํานวน ๑๐ อัตรา (ชาย, หญิง)
 ๒.๑.๓ พนักงานพัสดุ จํานวน ๑ อัตรา (ชาย, หญิง)
 ๒.๒ กลุ่มงานเทคนิค
 - ช่างสรรพาวุธ (สาขาวิชาช่างไฟฟ้า) พื้นที่จังหวัดปทุมธานี จํานวน ๑ อัตรา (ชาย, หญิง)  

๓. คุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้.-
 ๓.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 ๓.๒ รับสมัครผู้ที่เกิดใน พ.ศ.๒๕๒๔ – ๒๕๔๑ มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปี
 ๓.๓ ประเภทชาย ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี
๓.๔ ประเภทหญิง ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี มีความสูงตั้งแต่ ๑๕๐ เซนติเมตร และ
มีน้ำหนักตั้งแต่ ๔๐ กิโลกรัมขึ้นไป  

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ ๑ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๖๐๐ (เว้นวันหยุดราชการ) ณ หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และต้องสมัครด้วยตนเอง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา เวลาและสถานที่สอบ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓๓๐ ทาง www.ordnancerta.com

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร File .

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^