งานราชการล่าสุด

เงินเดือน 19500 บาท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครนักรังสีการแพทย์ 13 อัตรา

21 ธ.ค. 2558 เวลา 20:49 น. 4,402 ครั้ง
Advertisement

เงินเดือน 19500 บาท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครนักรังสีการแพทย์ 13 อัตรา


Advertisement
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัครสอบพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 13 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.ตำแหน่ง :     นักรังสีการแพทย์
อัตราเงินเดือน :     19500 บาท
ประเภท :     
จำนวนตำแหน่งว่าง :     13 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค
2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้นกรุณาแนบ สด.8 หรือ
สด.43มาด้วย)
3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานรังสีการแพทย์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น จัด เตรียมเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์ หรือรังสีฟิสิกส์ จัดท่าผู้ป่วยถ่าย และบันทึกภาพส่วนต่างๆ ของร่างกายผู้ป่วยด้วยเครื่องรังสีเอ็กซ์ ในกรณีที่
ต้องใช้เทคนิคหรือกรรมวิธีพิเศษที่ยุ่งยาก โดยการให้ผู้ป่วยรับประทาน ฉีด หรือสวนสารทึบแสงเข้าไปในร่างกายก่อนถ่ายและบันทึกภาพ ตรวจสอบคุณภาพของภาพบันทึกทางรังสีก่อนที่จะส่งให้แพทย์วินิจฉัยโรค คำนวณปริมาณรังสี และกำหนดระยะเวลาที่จะให้รังสีแก่ผู้ป่วยตามปริมาณที่ต้องการ ปรับขนาดของลำแสง และทิศทางของรังสีที่จะใช้กับผู้ป่วย ป้องกันส่วนของร่างกายที่ดีให้ปลอดภัยจากอันตรายจากรังสีด้วยวัสดุกั้นรังสี เช่น แท่งตะกั่ว ฉายรังสีเพื่อบำบัดรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง เนื้องอก ก้อนทูม ด้วยเครื่องโคบอลต์ ๖๐และเครื่องมือทางรังสีเทคนิคอื่นๆ จัดเตรียมสารกัมมันตภาพรังสีเพื่อใช้ในการวินิจฉัยและรักษา การใช้สารกัมมันตภาพรังสี และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์กับผู้ป่วย การใช้เครื่องนับวัดรังสีตรวจหาปริมาณรังสีจากส่วนต่างๆ ของร่างกายผู้ป่วย และนำผลการบันทึกทางรังสีจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวให้แพทย์ใช้ประกอบในการตรวจและวินิจฉัยโรค สำรวจปริมาณรังสีในบริเวณที่มีการใช้สารกัมมันตภาพรังสี และวัดปริมาณรังสีจากเครื่องกำเนิดรังสีชนิดต่างๆ ด้วยเครื่องวัดรังสี ช่วยดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางรังสีการแพทย์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ เก็บรวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานการปฏิบัติงานและสถิติผลงานด้านรังสี ตลอดจนแนะนำวิธีป้องกันอันตรายจากรังสีและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     สอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ :     รายละเอียดตามประกาศรับสมัครงาน
เปิดรับสมัคร :     วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^