งานราชการล่าสุด

ก กลาง ออกหนังสือด่วนที่สุดแจ้ง "ก ท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่ง" ออกประกาศปรับเงินเดือน 1 ขั้น ภายใน 45 วัน

15 ธ.ค. 2558 เวลา 20:44 น. 4,992 ครั้ง

ก กลาง ออกหนังสือด่วนที่สุดแจ้ง "ก ท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่ง" ออกประกาศปรับเงินเดือน 1 ขั้น ภายใน 45 วันนำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
ก กลาง ออกหนังสือด่วนที่สุดแจ้ง "ก ท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่ง" ดำเนินการออกประกาศ "ปรับเงินเดือน 1 ขั้น ข้าราชการและลูกจ้างประจำ" โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน

สำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. (ก กลาง)  ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของ อปท. ได้รับค่าจ้าง (ฉบับทึ่ 4)

โดยใจความสำคัญ เป็นการแจ้งให้ ก.จ.จ. , ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัด ทุกแห่ง ดำเนินการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ "ปรับเงินเดือน/ค่าจ้าง ตามมติ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2558"  ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน

ซึ่งจากนี้ ก  จังหวัด จะต้องออกประกาศให้ "ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 1 ถึงระดับ 7 ทุกตำแหน่ง ได้รับการปรับเงินเดือน 1 ขั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557" และครอบคลุมถึงลูกจ้างประจำก็ได้ปรับด้วยเช่นกัน

ดูเอกสารแนบ

ที่มา http://www.thailocalmeet.com

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!

งานล่าสุด >>

^