งานราชการล่าสุด

ธนาคารออมสิน มีความประสงค์รับบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 2 อัตรา

25 ต.ค. 2558 เวลา 16:07 น. 5,777 ครั้ง

ธนาคารออมสิน มีความประสงค์รับบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 2 อัตรานำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
ประกาศรับสมัครพนักงานธนาคารออมสินธนาคารออมสินมีความประสงค์รับบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสัดส่วนธุรกิจ    จำนวน 1 อัตรา
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์บัตรอิเล็กทรอนิกส์    จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไป
เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมาย ว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ และระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วยการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งพนักงานธนาคารออมสิน
สามารถทำงานให้แก่ธนาคารออมสินได้เต็มเวลา
สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บัญชี นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องตามที่ธนาคารเห็นสมควร
เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ปัจจุบันหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารไม่ต่ำกว่า 4 ระดับ จากผู้บริหารสูงสุด หรือเทียบเท่ารองผู้อำนวยการฝ่ายของหน่วยงานเอกชน
2. มีทักษะในการบริหารจัดการ และมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
ประวัติของผู้แจ้งความประสงค์โดยละเอียด (กรณีกรอกคุณสมบัติตามแบบแจ้งความประสงค์ไม่พอให้จัดทำเป็นเอกสารประกอบเพิ่มเติม)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ และสำเนาทะเบียนบ้าน
หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา
หนังสือรับรองการทำงาน ซึ่งแสดงถึงคุณสมบัติ ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงาน หรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
หนังสือรับรองเงินเดือน
รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)
เอกสารแสดงแนวคิด วิสัยทัศน์ ในตำแหน่งงานที่แจ้งความประสงค์ ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษพิมพ์ (A4)
5. การแจ้งความประสงค์
ให้ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ยื่นแบบแจ้งความประสงค์ พร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง หรือมอบให้ตัวแทนเป็นผู้ยื่น (ไม่รับแบบแจ้งความประสงค์ทางไปรษณีย์) ได้ที่ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 ชั้น 2 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ในวันและเวลาทำการของธนาคาร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดแบบแจ้งความประสงค์ ได้ที่ www.gsb.or.th หรือสอบถามได้ที่ ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 0-2299-8000 ต่อ 030221 030211 - 12

6. การคัดเลือก
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้แจ้งความประสงค์ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเหมาะสมกับตำแหน่งเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยธนาคารจะแจ้งวัน เวลาและสถานที่ที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ หากภายหลังธนาคารพบว่าผู้แจ้งความประสงค์ให้ข้อมูลใด ๆ เป็นเท็จ หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะตัดสิทธิ์ผู้นั้นจากการเข้ารับการคัดเลือก และธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกหรือไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกหรือสัมภาษณ์ หรือไม่พิจารณาบรรจุแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้แจ้งความประสงค์จะอ้างสิทธิ์ใด ๆ โต้แย้งมิได้

รายละเอียดตำแหน่งงาน แบบแจ้งความประสงค์

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ ((รวมลิงก์)) ประกาศรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ เช็กรายละเอียดได้ที่นี่ [1]


((รวมลิงก์)) ประกาศรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ เช็กรายละเอียดได้ที่นี่ [2]

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 64 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-29 มิถุนายน 2566
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 50 อัตรา

เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7,000 อัตรา


กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 140 อัตรา


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก 2566 เช็กรายละเอียดที่นี่


แจกแนวข้อสอบ ก.พ. กว่า 3,500 ข้อ(พร้อมเฉลย) และ10 วีดีโอบรรยายข้อสอบ


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2566 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^