งานราชการล่าสุด

กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครผู้สนใจไปทำงานภาคเกษตรที่อิสราเอล 19 – 21 ตุลาคม 2558

13 ต.ค. 2558 เวลา 12:52 น. 14,578 ครั้ง
Advertisement

กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครผู้สนใจไปทำงานภาคเกษตรที่อิสราเอล 19 – 21 ตุลาคม 2558


Advertisement
 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ "ความร่วมมือ ไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers : TIC) ครั้งที่9 


กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครหญิงไทยไปทำงานภาคเกษตร ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย – อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน” สมัครระหว่างวันที่ 19- 21 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 –16.30 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด 

นายอารักษ์  พรหมณี  อธิบดีกรมการจัดหางาน แจ้งว่า กรมการจัดหางานรับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย –อิสราเอล  เพื่อการจัดหางาน” ครั้งที่ 9 ตำแหน่งคนงานภาคเกษตร
คุณสมบัติเพศหญิง อายุระหว่าง 23 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 40 ปี ในวันสมัคร ไม่มีประวัติอาชญากรรม  ไม่มีคู่สมรส บุตร หรือบิดาและมารดาพำนักอยู่ในประเทศอิสราเอล และไม่เคยทำงานในประเทศอิสราเอล สุขภาพแข็งแรง ไม่เคยเสพสารเสพติดและมีประสบการณ์ทำงานภาคการเกษตร หลักฐานที่ใช้ในการสมัครได้แก่ ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 2 ฉบับ ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 2 ฉบับ สูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ณ ปีที่เกิดของผู้สมัคร หรือ ท.ร.1/ก หรือหลักฐาน แสดงผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.05) พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป หนังสือเดินทาง  (ถ้ามี) สำเนาเอกสารแสดงสถานภาพการสมรส (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสามี จำนวน 2 ฉบับ (ถ้ามี) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล จำนวน 2 ฉบับ (ถ้ามี) ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือ รถบรรทุกพร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ (ถ้ามี) โดยให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ   

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่
  • สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
  • สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 –10
  • หรือที่สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  ตั้งแต่วันที่ 19 –21 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 –16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานบริหารแรงงานไปต่างประเทศ โทร. 0-2245-0978 สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลด ใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน www.doe.go.th หรือเว็บไซด์ของสำนักงานบริหารแรงงานไทย ไปต่างประเทศ www.overseas.doe.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : เอกสารแนบ

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^