งานราชการล่าสุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงาน 67 อัตรา สายวิชาการ-สายสนับสนุน รับสมัคร 12 - 26 ต.ค. 58

12 ต.ค. 2558 เวลา 23:39 น. 8,716 ครั้ง
Advertisement

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  รับสมัครพนักงาน 67 อัตรา สายวิชาการ-สายสนับสนุน รับสมัคร 12 - 26 ต.ค. 58


Advertisement
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2558
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.ตำแหน่งที่รับสมัครและหน่วยงานที่สังกัด
ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 46 อัตรา (รายละเอียดของตำแหน่งปรากฏแนบท้ายประกาศนี้)

1.1 วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 26,250 บาท
วุฒิปริญญาโท ( 5ปี ) อัตราเงินเดือน 27,770 บาท
1.2 วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท
ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานด้านภาระงานสอน งานวิจัย งานบริการทางวิชาการ และงานทานุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม หรืองานอื่นใดที่กำหนดให้เป็นภาระงาน
กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกในวุฒิปริญญาเอก จากอัตราเงินเดือนดังกล่าวยังมีเงินเพิ่มพิเศษให้เดือนละ 5,000 บาท ในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุ

2.ตำแหน่งที่รับสมัครและหน่วยงานที่สังกัด
จำนวน 21 อัตรา วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 19,500 บาท วุฒิปริญญาโท
อัตราเงินเดือน 22,750 บาท (รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศนี้)

การรับสมัครและค่าธรรมเนียมในการสมัคร
กำหนดการรับสมัครสอบระหว่างวันที่ 12-26 ตุลาคม 2558 ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.) โดยสมัครผ่านระบบใบสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี www.rmutt.ac.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคลสอบแข่งขัน/คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558” หรือ http://rmutt.job.thai.com

ค่าธรรมเนียมสอบ มีรายละเอียดดังนี้
(1) ชำระค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 300 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร) โดยผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามเวลาทำการของธนาคารกรุงไทย
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จานวน 30 บาท

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและสถานที่คัดเลือก จะประกาศให้ทราบทั่วกันภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ทางเว็บไซต์ www.rmutt.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารไฟล์แนบ :

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^