งานราชการล่าสุด

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงานธุรการ 11 อัตรา

06 ต.ค. 2558 เวลา 21:13 น. 8,979 ครั้ง

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงานธุรการ 11 อัตรานำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่ง :     พนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน :     11,500บาทและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว785 บาท
ประเภท :     
จำนวนตำแหน่งว่าง :     11 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
รายละเอียดวุฒิ :     
1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา ยกเว้นทางการเกษตร ศิลปะ ช่างอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ที่มิใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (Job พนักงานธุรการ)
ลักษณะงานที่1 สังกัด ฝ่ายสารสนเทศ รับสมัครไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
ศึกษาระบบสารสนเทศใหม่ของโรงพยาบาลให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถใช้งานระบบสารสนเทศใหม่ได้เป็นอย่างดี ช่วยเหลือให้แพทย์บันทึกคำสั่งการรักษา และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นได้
ลักษณะงานที่2 สังกัด สาขาวิชาศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม ภาควิชาศัลยศาสตร์ รับสมัครเพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท พิมพ์หนังสือราชการ เตรียมเอกสารประกันชีวิตและเบิกพัสดุสำนักงาน และรวบรวมข้อมูลสถิติทั่วไป
ลักษณะงานที่3 สังกัด งานซ่อมบำรุง รับสมัครไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
งานจัดซื้อจัดจ้างด้านระบบSAP สรรหาร้านค้า เอกสารครุภัณฑ์ต่างๆ งานด้าน ISO การทำเบิกจ่ายต่างๆ ในระบบSAP
ลักษณะงานที่4 สังกัด ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด รับสมัครไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท พิมพ์หนังสือราชการ ดูแลและเบิกจ่ายอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานและงานพัสดุต่างๆ จัดเตรียมเอกสารโครงการงานวิจัย บันทึกข้อมูลโครงการวิจัยลงฐานข้อมูล
ลักษณะงานที่5 สังกัด ฝ่ายสารสนเทศ รับสมัครไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
รับแจ้งปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ทั้งระบบโรงพยาบาล ระบบSAP ระบบสำนักงาน และระบบNetwork พร้อมวิเคราะห์ปัญหา การขอใช้บริการต่างๆ ให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่6 สังกัด หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช รับสมัครไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี
รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท พิมพ์หนังสือราชการ ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ดูและรักษาจัดส่งเงินรายได้ จัดเตรียมและให้บริการสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ จัดทำบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย จัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่าย
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (Job พนักงานสถิติ)
ลักษณะงานที่7 สังกัด งานเวชระเบียน รับสมัครไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี
จัดเตรียม จัดเก็บเอกสารเวชระเบียน งานจัดเก็บเอกสารเข้าสู่ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (Scan) งานตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการที่เกี่ยวกับงานเวชระเบียน
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (Job พนักงานการเงินและบัญชี)
ลักษณะงานที่8 สังกัด งานเงินรายได้ รับสมัครไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี
ตรวจสอบหนังสือรับรองสิทธิค่ารักษาพยาบาล และตรวจสอบค่ารักษาพยาบาลให้ถูกต้อง เพื่อทำการบันทึกข้อมูลสิทธิและออก Invoice ของผู้ป่วยนอกสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ลักษณะงานที่9 สังกัด งานการเงิน รับสมัครเพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
ตรวจสอบเงินทุน นำฝากเงินสดและเช็คค่ารักษาพยาบาลเข้าธนาคาร บัญชีเงินรายได้คณะฯ ตรวจสอบและเก็บเงินสดตามจุดรับชำระเงิน ตรวจสอบยอดบัตรเครดิตระหว่างใบเสร็จและสลิปบัตรเครดิต จัดสรรเงินทุนให้กับเจ้าหน้าที่การเงิน นับเงินบริจาค
ลักษณะงานที่10 สังกัด งานการเงิน รับสมัครเพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน จัดเก็บใบเสร็จรับเงิน จัดทำทะเบียนคุมการเบิก จ่ายใบเสร็จรับเงิน
ลักษณะงานที่11 สังกัด งานการเงิน รับสมัครไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ/ผลัดได้
รับชำระเงินผู้ป่วยนอกทั้งเงินสดและบัตรเครดิต ออกใบแจ้งค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสิทธิ์ต่างๆ ของผู้ป่วยนอก รวบรวมสำเนาใบเสร็จและสลิปบัตรเครดิตส่งการเงินกลาง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     1. สอบข้อเขียนและปฏิบัติ 1.ความรู้ทางคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS. Office 2.ความรู้ความสามารถทั่วไป 3.ทดสอบพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. สอบสัมภาษณ์

เปิดรับสมัคร :     วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม : เอกสารแนบ
 

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
ด่วน!! เปิดรับสมัครสอบราชการ


สำนักงาน ก.ก. เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 109 อัตรา


กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา


กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 102 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 108 อัตรา


กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 145 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^