งานราชการล่าสุด

รับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( มมส. ) 2559

14 ส.ค. 2558 เวลา 00:36 น. 3,691 ครั้ง

รับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( มมส. ) 2559นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
สวัสดีค่ะน้องๆ วันนี้พี่หนูดีมีข่าวดีดีมาฝากน้องๆกัน สำหรับ " รับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( มมส. ) 2559  " นั่นเอง ด้วยทางมหาวิทยาลัยประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559 โดยวิธีรับตรง

โดยรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559  ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th  หรือ  http://acad.msu.ac.th
  ( 1- 30 พฤศจิกายน 2558 ปิดระบบรับสมัคร ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.30 น.)
 
ปฏิทินการดำเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
    14 สิงหาคม 2558
 - แนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี สำหรับผู้บริหารและครูแนะแนว ณ ห้อง PH 203 ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 - แนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี สำหรับตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 17 - 21 และ 24 - 28
สิงหาคม 2558
 - แนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี สำหรับผู้บริหาร ครูแนะแนว และตัวแทนนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6  ณ โรงเรียนต่าง ๆ ดังนี้
 โรงเรียน/จังหวัด
วัน เดือน ปี
 เส้นทางที่ 1
 - โรงเรียนนารีนุกูล  จังหวัดอุบลราชธานี  18 สิงหาคม 2558
 - โรงเรียนอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ  19 สิงหาคม 2558
 - โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  จังหวัดยโสธร  20 สิงหาคม 2558
 - โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  21 สิงหาคม 2558
 - โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  จังหวัดศรีสะเกษ  24 สิงหาคม 2558
 - โรงเรียนสุรวิทยาคาร  จังหวัดสุรินทร์  25 สิงหาคม 2558
 - โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  จังหวัดบุรีรัมย์  26 สิงหาคม 2558
 - โรงเรียนบุญวัฒนา  จังหวัดนครราชสีมา  27 สิงหาคม 2558
 - โรงเรียนสตรีชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  28 สิงหาคม 2558
   
 เส้นทางที่ 2
 - โรงเรียนบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  17 สิงหาคม 2558
 - โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จังหวัดสกลนคร  18 สิงหาคม 2558
 - โรงเรียนมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  19 สิงหาคม 2558
 - โรงเรียนปิยะมหาราชลัย  จังหวัดนครพนม  20 สิงหาคม 2558
 - โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  21 สิงหาคม 2558
 - โรงเรียนเลยพิทยาคม  จังหวัดเลย  24 สิงหาคม 2558
 - โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  จังหวัดหนองบัวลำภู  25 สิงหาคม 2558
 - โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  จังหวัดหนองคาย  26 สิงหาคม 2558
 - โรงเรียนสตรีราชินูทิศ  จังหวัดอุดรธานี  27 สิงหาคม 2558
 - โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  จังหวัดขอนแก่น  28 สิงหาคม 2558
  1- 30 พฤศจิกายน 2558
 - รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559  ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th  หรือ  http://acad.msu.ac.th 
  (ปิดระบบรับสมัคร ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.30 น.)
  8 - 18 ธันวาคม 2558
 - โรงเรียนพิมพ์ข้อมูลการสมัคร ในระบบตรวจสอบข้อมูลการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559
  (สำหรับครูแนะแนวโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
  11 ธันวาคม 2558
 - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559
   (กรณ๊โรงเรียนรวบรวมส่ง โดยให้เรียงชุดใบสมัครคัดเลือกฯ ตามเลขที่สมัครจากน้อยไปหามาก) ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 14 - 18 ธันวาคม 2558
 - มหาวิทยาลัยมหาสารคามรับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี   ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559
  (กรณีโรงเรียนรวบรวมส่ง โดยเรียงชุดใบสมัครคัดเลือก   ตามเลขที่สมัครจากน้อยไปหามาก) ณ โรงเรียนต่าง ๆ ดังนี้
 โรงเรียน/จังหวัด
 วัน เดือน ปี
 เส้นทางที่ 1
 - โรงเรียนเลยพิทยาคม  จังหวัดเลย  14 ธันวาคม 2558
 - โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  จังหวัดหนองบัวลำภู  15 ธันวาคม 2558
 - โรงเรียนปทุมเทพพิทยาคาร  จังหวัดหนองคาย  16 ธันวาคม 2558
 - โรงเรียนสตรีราชินูทิศ  จังหวัดอุดรธานี  17 ธันวาคม 2558
 - โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย  จังหวัดขอนแก่น  18 ธันวาคม 2558
 เส้นทางที่ 2
 - โรงเรียนบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  15 ธันวาคม 2558
 - โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จังหวัดสกลนคร  16 ธันวาคม 2558
 - โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  จังหวัดนครพนม  17 ธันวาคม 2558
 - โรงเรียนมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  18 ธันวาคม 2558
 เส้นทางที่ 3
 - โรงเรียนสุรวิทยาคาร  จังหวัดสุรินทร์  14 ธันวาคม 2558
 - โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  จังหวัดศรีสะเกษ  15 ธันวาคม 2558
 - โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  จังหวัดบุรีรัมย์  16 ธันวาคม 2558
 - โรงเรียนบุญวัฒนา  จังหวัดนครราชสีมา  17 ธันวาคม 2558
 - โรงเรียนสตรีชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  18 ธันวาคม 2558
 เส้นทางที่ 4
 - โรงเรียนนารีนุกูล  จังหวัดอุบลราชธานี  14 ธันวาคม 2558
 - โรงเรียนอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ  15 ธันวาคม 2558
 - โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  จังหวัดยโสธร  16 ธันวาคม 2558
 - โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  17 ธันวาคม 2558
 - โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  18 ธันวาคม 2558
 21 ธันวาคม 2558
 - วันสุดท้ายของการส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครคัดเลือกฯ กรณีส่งเอกสารเพิ่มเติม ทั้งนี้ จะยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 15 - 16 มกราคม 2559
 - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและขอแก้ไขข้อมูลผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์เว็บไซต์   http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่สามารถขอแก้ไขสาขาวิชาที่สมัครได้
 19 มกราคม 2559
 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถ ประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และประเภทโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม   ประจำปีการศึกษา 2559 ทางเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th
 23 มกราคม 2559
 - ทดสอบความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม ประเภทโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
  24 มกราคม 2559
 - ทดสอบความสามารถด้านกีฬา ประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา
28 มกราคม 2559
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และประเภทโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 ทางเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th
 4 กุมภาพันธ์ 2559
 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 ทางเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://www.acad.msu.ac.th
 17 กุมภาพันธ์ 2559
 - สอบสัมภาษณ์ และทดสอบทักษะเพิ่มเติม (บางสาขาวิชา) ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ
 23 กุมภาพันธ์ 2559
 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559   ทางเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th
31 มีนาคม 2559
 - วันสุดท้ายของการสละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ในระบบรับตรง ให้สามาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และตัดสิทธิ์ Admissions ประจำปีการศึกษา 2559

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.acad2.msu.ac.th/quota2559/index.php

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!

งานล่าสุด >>

^