งานราชการล่าสุด

รับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( มมส. ) 2559

14 ส.ค. 2558 เวลา 00:36 น. 4,090 ครั้ง

รับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( มมส. ) 2559นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
สวัสดีค่ะน้องๆ วันนี้พี่หนูดีมีข่าวดีดีมาฝากน้องๆกัน สำหรับ " รับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( มมส. ) 2559  " นั่นเอง ด้วยทางมหาวิทยาลัยประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559 โดยวิธีรับตรง

โดยรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559  ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th  หรือ  http://acad.msu.ac.th
  ( 1- 30 พฤศจิกายน 2558 ปิดระบบรับสมัคร ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.30 น.)
 
ปฏิทินการดำเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
    14 สิงหาคม 2558
 - แนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี สำหรับผู้บริหารและครูแนะแนว ณ ห้อง PH 203 ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 - แนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี สำหรับตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 17 - 21 และ 24 - 28
สิงหาคม 2558
 - แนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี สำหรับผู้บริหาร ครูแนะแนว และตัวแทนนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6  ณ โรงเรียนต่าง ๆ ดังนี้
 โรงเรียน/จังหวัด
วัน เดือน ปี
 เส้นทางที่ 1
 - โรงเรียนนารีนุกูล  จังหวัดอุบลราชธานี  18 สิงหาคม 2558
 - โรงเรียนอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ  19 สิงหาคม 2558
 - โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  จังหวัดยโสธร  20 สิงหาคม 2558
 - โรงเรียนสตรีศึกษา  จังหวัดร้อยเอ็ด  21 สิงหาคม 2558
 - โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  จังหวัดศรีสะเกษ  24 สิงหาคม 2558
 - โรงเรียนสุรวิทยาคาร  จังหวัดสุรินทร์  25 สิงหาคม 2558
 - โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  จังหวัดบุรีรัมย์  26 สิงหาคม 2558
 - โรงเรียนบุญวัฒนา  จังหวัดนครราชสีมา  27 สิงหาคม 2558
 - โรงเรียนสตรีชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  28 สิงหาคม 2558
   
 เส้นทางที่ 2
 - โรงเรียนบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  17 สิงหาคม 2558
 - โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จังหวัดสกลนคร  18 สิงหาคม 2558
 - โรงเรียนมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  19 สิงหาคม 2558
 - โรงเรียนปิยะมหาราชลัย  จังหวัดนครพนม  20 สิงหาคม 2558
 - โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  21 สิงหาคม 2558
 - โรงเรียนเลยพิทยาคม  จังหวัดเลย  24 สิงหาคม 2558
 - โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  จังหวัดหนองบัวลำภู  25 สิงหาคม 2558
 - โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  จังหวัดหนองคาย  26 สิงหาคม 2558
 - โรงเรียนสตรีราชินูทิศ  จังหวัดอุดรธานี  27 สิงหาคม 2558
 - โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  จังหวัดขอนแก่น  28 สิงหาคม 2558
  1- 30 พฤศจิกายน 2558
 - รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559  ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th  หรือ  http://acad.msu.ac.th 
  (ปิดระบบรับสมัคร ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.30 น.)
  8 - 18 ธันวาคม 2558
 - โรงเรียนพิมพ์ข้อมูลการสมัคร ในระบบตรวจสอบข้อมูลการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559
  (สำหรับครูแนะแนวโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
  11 ธันวาคม 2558
 - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559
   (กรณ๊โรงเรียนรวบรวมส่ง โดยให้เรียงชุดใบสมัครคัดเลือกฯ ตามเลขที่สมัครจากน้อยไปหามาก) ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 14 - 18 ธันวาคม 2558
 - มหาวิทยาลัยมหาสารคามรับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี   ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559
  (กรณีโรงเรียนรวบรวมส่ง โดยเรียงชุดใบสมัครคัดเลือก   ตามเลขที่สมัครจากน้อยไปหามาก) ณ โรงเรียนต่าง ๆ ดังนี้
 โรงเรียน/จังหวัด
 วัน เดือน ปี
 เส้นทางที่ 1
 - โรงเรียนเลยพิทยาคม  จังหวัดเลย  14 ธันวาคม 2558
 - โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  จังหวัดหนองบัวลำภู  15 ธันวาคม 2558
 - โรงเรียนปทุมเทพพิทยาคาร  จังหวัดหนองคาย  16 ธันวาคม 2558
 - โรงเรียนสตรีราชินูทิศ  จังหวัดอุดรธานี  17 ธันวาคม 2558
 - โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย  จังหวัดขอนแก่น  18 ธันวาคม 2558
 เส้นทางที่ 2
 - โรงเรียนบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  15 ธันวาคม 2558
 - โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จังหวัดสกลนคร  16 ธันวาคม 2558
 - โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  จังหวัดนครพนม  17 ธันวาคม 2558
 - โรงเรียนมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  18 ธันวาคม 2558
 เส้นทางที่ 3
 - โรงเรียนสุรวิทยาคาร  จังหวัดสุรินทร์  14 ธันวาคม 2558
 - โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  จังหวัดศรีสะเกษ  15 ธันวาคม 2558
 - โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  จังหวัดบุรีรัมย์  16 ธันวาคม 2558
 - โรงเรียนบุญวัฒนา  จังหวัดนครราชสีมา  17 ธันวาคม 2558
 - โรงเรียนสตรีชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  18 ธันวาคม 2558
 เส้นทางที่ 4
 - โรงเรียนนารีนุกูล  จังหวัดอุบลราชธานี  14 ธันวาคม 2558
 - โรงเรียนอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ  15 ธันวาคม 2558
 - โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  จังหวัดยโสธร  16 ธันวาคม 2558
 - โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  17 ธันวาคม 2558
 - โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  18 ธันวาคม 2558
 21 ธันวาคม 2558
 - วันสุดท้ายของการส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครคัดเลือกฯ กรณีส่งเอกสารเพิ่มเติม ทั้งนี้ จะยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 15 - 16 มกราคม 2559
 - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและขอแก้ไขข้อมูลผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์เว็บไซต์   http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่สามารถขอแก้ไขสาขาวิชาที่สมัครได้
 19 มกราคม 2559
 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถ ประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และประเภทโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม   ประจำปีการศึกษา 2559 ทางเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th
 23 มกราคม 2559
 - ทดสอบความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม ประเภทโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
  24 มกราคม 2559
 - ทดสอบความสามารถด้านกีฬา ประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา
28 มกราคม 2559
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และประเภทโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 ทางเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th
 4 กุมภาพันธ์ 2559
 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 ทางเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://www.acad.msu.ac.th
 17 กุมภาพันธ์ 2559
 - สอบสัมภาษณ์ และทดสอบทักษะเพิ่มเติม (บางสาขาวิชา) ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ
 23 กุมภาพันธ์ 2559
 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559   ทางเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th
31 มีนาคม 2559
 - วันสุดท้ายของการสละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ในระบบรับตรง ให้สามาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และตัดสิทธิ์ Admissions ประจำปีการศึกษา 2559

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.acad2.msu.ac.th/quota2559/index.php

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
ด่วน!! เปิดรับสมัครสอบราชการ


กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 102 อัตรา


กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา


กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^