งานราชการล่าสุด

รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง เงินเดือนดี+สวัสดิการเยี่ยม เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท / เพ็ญประภาเภสัช

20 ส.ค. 2558 เวลา 14:26 น. 33,860 ครั้ง

รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง เงินเดือนดี+สวัสดิการเยี่ยม เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท / เพ็ญประภาเภสัชนำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
เพ็ญประภาเภสัช / รับสมัครพนักงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้
เพ็ญประภาเภสัช ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เครื่องหมายการค้า ตราสมุนไพรคุณสัมฤทธิ์ ลฯล ผ่านตัวแทนจำหน่ายร้านขายยา และตัวแทนจำหน่ายอิสระทั่วประเทศ ขณะนี้บริษัทของเราเจริญเติบโต และต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในตำแหน่งงานต่างๆดังต่อไปนี้
03 ss
ตำแหน่ง : รองผู้จัดการทั่วไป
จำนวน : 1 อัตรา / เงินเดือน : 20,000-25,000 บาท (*ไม่รวมค่าคอม)
เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 30 - 45 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ : มีภาวะความเป็นผู้นำ และความรับผิดชอบสูง มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงานที่ได้รับมอบหมาย มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารองค์กรธุรกิจอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
ลักษณะงาน : วางแผนพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโต ก้าวหน้า มั่นคง กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ ในการดำเนินงาน เสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ควบคุมการทำงาน ติดตามผลงาน ประเมินผลงานของฝ่ายต่างๆ รายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งเสนอแนะนโยบายการบริหารจัดการงานภายในองค์กรต่อผู้บริหาร และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 08.00-17.00น.)
สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ค่าอาหารกลางวัน, เบี้ยขยัน, โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ส่วนลดผลิตภัณฑ์ของบริษัท, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน, งานเลี้ยงประจำปี, ค่าคอมมิชชั่นจากยอดขาย และอื่นๆ

ตำแหน่ง : รองผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
จำนวน : 1 อัตรา / เงินเดือน : 15,000-20,000 บาท (*ไม่รวมค่าคอม)
เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 30 - 45 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ : มีภาวะความเป็นผู้นำ และความรับผิดชอบสูง มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงานที่ได้รับมอบหมาย มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานฝ่ายขาย หรือ การตลาด อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
ลักษณะงาน : วางแผนพัฒนางานในฝ่ายขายและการตลาด กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ ในการดำเนินงาน แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ควบคุมการทำงาน ติดตามผลงาน ประเมินผลงานของพนักงานในฝ่ายขายและการตลาด รายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งเสนอแนะนโยบายการบริหารจัดการงานภายในองค์กรต่อผู้บริหาร และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 08.00-17.00น.)
สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ค่าอาหารกลางวัน, เบี้ยขยัน, โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ส่วนลดผลิตภัณฑ์ของบริษัท, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน, งานเลี้ยงประจำปี, ค่าคอมมิชชั่นจากยอดขาย และอื่นๆ

ตำแหน่ง : รองผู้จัดการฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า
จำนวน : 1 อัตรา / เงินเดือน : 15,000-20,000 บาท
เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 30 - 45 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ : มีภาวะความเป็นผู้นำ และความรับผิดชอบสูง มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงานที่ได้รับมอบหมาย มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานฝ่ายจัดส่งสินค้า หรือ คลังสินค้า อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
ลักษณะงาน : วางแผนพัฒนางานในฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ ในการดำเนินงาน แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ควบคุมการทำงาน ติดตามผลงาน ประเมินผลงานของพนักงานในฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า รายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งเสนอแนะนโยบายการบริหารจัดการงานภายในองค์กรต่อผู้บริหาร และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 08.00-17.00น.)
สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ค่าอาหารกลางวัน, เบี้ยขยัน, โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ส่วนลดผลิตภัณฑ์ของบริษัท, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน, งานเลี้ยงประจำปี และอื่นๆ

ตำแหน่ง : พนักงานบุคคล
จำนวน : 2 อัตรา / เงินเดือน : 11,000-15,000 บาท
เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 25 - 45 ปี
วุฒิการศึกษา : ปวส. ปริญญาตรี สาขา ทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ : มีความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานทรัพยากรณ์บุคคล มีทัศนคติเชิงบวก มนุษยสัมพันธ์ดี มีระเบียบวินัย บุคลิกภาพดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงาน มีประสบการณ์ทำงานด้านงานบุคคลอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
เงื่อนไข/ลักษณะงาน : สรรหาและคัดเลือกบุคลากร อบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ดูแลงานด้านประกันสังคม สวัสดิการ เงินเดือน ควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของบริษัท ประเมินผลการทำงานของพนักงาน จัดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้พนักงานในฝ่ายต่างๆ และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 08.00-17.00น.)
สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ค่าอาหารกลางวัน, เบี้ยขยัน, โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ส่วนลดผลิตภัณฑ์ของบริษัท, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน, งานเลี้ยงประจำปี และอื่นๆ

ตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
จำนวน : 2 อัตรา / เงินเดือน : 11,000-15,000 บาท
เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 25-45 ปี
วุฒิการศึกษา : ปวส. ปริญญาตรี สาขา บัญชี
คุณสมบัติอื่นๆ : บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี มีระเบียบวินัย มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงาน มีประสบการณ์ทำงานด้านงานบัญชีอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
เงื่อนไข/ลักษณะงาน : ตรวจสอบบัญชี จัดทำเอกสารทางบัญชี ควบคุมการเบิกจ่าย จัดทำงบรายรับรายจ่าย ตรวจสอบยอดขาย ติดตามการชำระเงินของลูกหนี้ ดูแลเรื่องการเสียภาษี ปิดงบบัญชีรายเดือนและรายปี และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 08.00-17.00น.)
สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ค่าอาหารกลางวัน, เบี้ยขยัน, โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ส่วนลดผลิตภัณฑ์ของบริษัท, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน, งานเลี้ยงประจำปี และอื่นๆ

ตำแหน่ง : พนักงานการตลาด
จำนวน : 4 อัตรา / เงินเดือน : 11,000-15,000 บาท (*ไม่รวมค่าคอม)
เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 25 - 45 ปี
วุฒิการศึกษา : ปวส. ปริญญาตรี สาขา การตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ : มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้นในการทำงาน บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใส่ใจในการทำงาน มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป หากมีความสามารถด้านงานกราฟฟิคดีไซน์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เงื่อนไข/ลักษณะงาน : ออกแบบผลิตภัณฑ์ จัดทำข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด วางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย จัดทำโปรโมชั่นและ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย กระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 08.00-17.00น.)
สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ค่าอาหารกลางวัน, เบี้ยขยัน, โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ส่วนลดผลิตภัณฑ์ของบริษัท, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน, งานเลี้ยงประจำปี, ค่าคอมมิชชั่นจากยอดขาย และอื่นๆ

ตำแหน่ง : พนักงานกราฟฟิกดีไซน์
จำนวน : 2 อัตรา / เงินเดือน : 11,000-15,000 บาท
เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 25 - 45 ปี
วุฒิการศึกษา : ปวส. ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ : สามารถใช้โปรแกรม Photoshop และ Illustrator ได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงาน มีประสบการณ์ทำงานด้านกราฟฟิกดีไซด์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป หากมีความสามารถด้านการออกแบบเวปไซต์ ถ่ายรูปสินค้า ตัดต่อวีดีโอ และ สื่อมัลติมีเดียอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เงื่อนไข/ลักษณะงาน : ออกแบบสื่อโฆษณา และ สิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ เช่น Logo, Packaging, Brochure, Poster, Banner และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 08.00-17.00น.)
สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ค่าอาหารกลางวัน, เบี้ยขยัน, โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ส่วนลดผลิตภัณฑ์ของบริษัท, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน, งานเลี้ยงประจำปี และอื่นๆ

ตำแหน่ง : พนักงานไอทีซัพพอร์ท
จำนวน : 2 อัตรา / เงินเดือน : 11,000-15,000 บาท
เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 25 - 45 ปี
วุฒิการศึกษา : ปวส. ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ : บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงาน สามารถทำงานนอกเวลาได้หากเกิดปัญหาเร่งด่วน หรือ มีงานที่จำเป็นต้องรีบแก้ไข มีประสบการณ์ทำงานด้านงานไอทีซัพพอร์ทอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
เงื่อนไข/ลักษณะงาน : ดูแลระบบ Server, Lan, Internet ภายในองค์กร แก้ไขปัญหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร กล้องวงจรปิด จัดหาโปรแกรมที่เหมาะสมต่อการใช้งานในฝ่ายต่างๆ อบรมและแนะนำการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้กับพนักงาน วางแผนพัฒนางานด้านไอทีภายในองค์กร และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 08.00-17.00น.)
สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ค่าอาหารกลางวัน, เบี้ยขยัน, โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ส่วนลดผลิตภัณฑ์ของบริษัท, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน, งานเลี้ยงประจำปี และอื่นๆ

ตำแหน่ง : พนักงานขาย (กะดึก)
จำนวน : หลายอัตรา /เงินเดือน : 11,000-15,000 บาท (*ไม่รวมค่าคอม)
เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 18 – 45 ปี
วุฒิการศึกษา : ม.6 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
คุณสมบัติอื่นๆ : บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี รักงานบริการ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงาน หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เงื่อนไข/ลักษณะงาน : จำหน่ายสินค้า และ รับคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าหน้าร้าน ลูกค้าทางโทรศัพท์ Line Facebook และ ช่องทางอื่นๆ ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ออกบิลขายสินค้า สรุปยอดขายสินค้า ส่งเสริมการขายสินค้า และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 00.00-09.00น.)
สวัสดิการ : สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ค่าอาหารกลางวัน, เบี้ยขยัน, โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ส่วนลดผลิตภัณฑ์ของบริษัท, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน, งานเลี้ยงประจำปี, ค่าคอมมิชชั่นจากยอดขาย และอื่นๆ

ตำแหน่ง : พนักงานขาย (กะเช้า)
จำนวน : หลายอัตรา / เงินเดือน : 11,000-15,000 บาท (*ไม่รวมค่าคอม)
เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 20 – 45 ปี
วุฒิการศึกษา : ปวส. ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
คุณสมบัติอื่นๆ : บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี รักงานบริการ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงาน หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เงื่อนไข/ลักษณะงาน : จำหน่ายสินค้า และ รับคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าหน้าร้าน ลูกค้าทางโทรศัพท์ Line Facebook และ ช่องทางอื่นๆ ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ออกบิลขายสินค้า สรุปยอดขายสินค้า ส่งเสริมการขายสินค้า และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 08.00-17.00น.)
สวัสดิการ : สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ค่าอาหารกลางวัน, เบี้ยขยัน, โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ส่วนลดผลิตภัณฑ์ของบริษัท, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน, งานเลี้ยงประจำปี, ค่าคอมมิชชั่นจากยอดขาย และอื่นๆ

ตำแหน่ง : พนักงานขาย (กะเย็น)
จำนวน : หลายอัตรา / เงินเดือน : 11,000-15,000 บาท (*ไม่รวมค่าคอม)
เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 18 – 45 ปี
วุฒิการศึกษา : ม.6 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
คุณสมบัติอื่นๆ : บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี รักงานบริการ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงาน หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เงื่อนไข/ลักษณะงาน : จำหน่ายสินค้า และ รับคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าหน้าร้าน ลูกค้าทางโทรศัพท์ Line Facebook และ ช่องทางอื่นๆ ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ออกบิลขายสินค้า สรุปยอดขายสินค้า ส่งเสริมการขายสินค้า และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 16.00-01.00น.)
สวัสดิการ : สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ค่าอาหารกลางวัน, เบี้ยขยัน, โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ส่วนลดผลิตภัณฑ์ของบริษัท, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน, งานเลี้ยงประจำปี, ค่าคอมมิชชั่นจากยอดขาย และอื่นๆ

ตำแหน่ง : พนักงานจัดส่งและคลังสินค้า
จำนวน : หลายอัตรา / เงินเดือน : 10,000-15,000 บาท
เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 18 – 45 ปี
วุฒิการศึกษา : ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
คุณสมบัติอื่นๆ : บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี รักงานบริการ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงาน มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์และมีใบขับขี่รถยนต์ หากมีประสบการณ์ด้านงานจัดส่งสินค้า หรือ งานคลังสินค้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เงื่อนไข/ลักษณะงาน : จัดเตรียมสินค้าส่งให้แก่ลูกค้า ตรวจนับสินค้าและเช็คสินค้าก่อนจัดส่ง จัดส่งสินค้าทั้งในและต่างจังหวัด เก็บรวบรวมเอกสารต่างๆจากการจัดส่งสินค้าทั้งในและต่างจังหวัด จัดเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้า ตรวจนับสินค้าในคลังสินค้า และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 08.00-17.00น.)
สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ค่าอาหารกลางวัน, เบี้ยขยัน, โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ส่วนลดผลิตภัณฑ์ของบริษัท, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน, งานเลี้ยงประจำปี, เบี้ยเลี้ยงออกพื้นที่ และอื่นๆ

ตำแหน่ง : แม่บ้าน/พ่อบ้าน
จำนวน : หลายอัตรา / เงินเดือน : 10,000-15,000 บาท
เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 18 – 45 ปี
วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
คุณสมบัติอื่นๆ : บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี รักงานบริการ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใส่ใจในการทำงาน รักความสะอาด สามารถทำงานบ้านได้เป็นอย่างดี หากมีประสบการด้านงานแม่บ้านหรือพ่อบ้าน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เงื่อนไข/ลักษณะงาน : ทำความสะอาดบ้าน ทำความสะอาดห้องน้ำ เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ซักรีดเสื้อผ้า ทำอาหาร จัดเตรียมอาหาร ล้างจานชาม รดน้ำต้นไม้ ดูแลความเรียบร้อยทั้งหมดภายในบริเวณบ้านและสำนักงาน (พ่อบ้านต้องทำหน้าที่คนขับรถ ช่างซ่อม รปภ. คนสวน ดูแลสัตว์เลี้ยงได้) และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 07.30-18.00น.)
สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ค่าอาหารกลางวัน, เบี้ยขยัน, โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ส่วนลดผลิตภัณฑ์ของบริษัท, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน และอื่นๆ *แม่บ้าน/พ่อบ้านอยู่ประจำ มีที่พักให้ฟรี

เอกสารการสมัครงาน เพ็ญประภาเภสัช
1. ใบสมัครงาน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript)
5. ใบรับรองการผ่านงาน , ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมต่างๆ, ผลการสอบ TOEIC, TOEFL, CU-TEP หรืออื่น ๆ (ถ้ามี)
6. สำเนาใบขับขี่ (สำหรับตำแหน่งพนักงานจัดส่งและคลังสินค้า หรือ ถ้ามี)
7. ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
8. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

สนใจสมัครงานได้ที่ : เพ็ญประภาเภสัช
98/14 หมู่12 ถ.ราษฎร์คนึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 400000
โทร.043-330584, 091-0637868, 095-6723937
ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร. 095-6647125

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
ด่วน!! เปิดรับสมัครสอบราชการ


สำนักงาน ก.ก. เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 109 อัตรา


กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา


กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 102 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 108 อัตรา


กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 145 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^