งานราชการล่าสุด

รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง เงินเดือนดี+สวัสดิการเยี่ยม เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท / เพ็ญประภาเภสัช

20 ส.ค. 2558 เวลา 14:26 น. 32,080 ครั้ง
Advertisement

รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง เงินเดือนดี+สวัสดิการเยี่ยม เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท / เพ็ญประภาเภสัช


Advertisement
เพ็ญประภาเภสัช / รับสมัครพนักงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้
เพ็ญประภาเภสัช ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เครื่องหมายการค้า ตราสมุนไพรคุณสัมฤทธิ์ ลฯล ผ่านตัวแทนจำหน่ายร้านขายยา และตัวแทนจำหน่ายอิสระทั่วประเทศ ขณะนี้บริษัทของเราเจริญเติบโต และต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในตำแหน่งงานต่างๆดังต่อไปนี้
03 ss
ตำแหน่ง : รองผู้จัดการทั่วไป
จำนวน : 1 อัตรา / เงินเดือน : 20,000-25,000 บาท (*ไม่รวมค่าคอม)
เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 30 - 45 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ : มีภาวะความเป็นผู้นำ และความรับผิดชอบสูง มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงานที่ได้รับมอบหมาย มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารองค์กรธุรกิจอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
ลักษณะงาน : วางแผนพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโต ก้าวหน้า มั่นคง กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ ในการดำเนินงาน เสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ควบคุมการทำงาน ติดตามผลงาน ประเมินผลงานของฝ่ายต่างๆ รายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งเสนอแนะนโยบายการบริหารจัดการงานภายในองค์กรต่อผู้บริหาร และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 08.00-17.00น.)
สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ค่าอาหารกลางวัน, เบี้ยขยัน, โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ส่วนลดผลิตภัณฑ์ของบริษัท, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน, งานเลี้ยงประจำปี, ค่าคอมมิชชั่นจากยอดขาย และอื่นๆ

ตำแหน่ง : รองผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
จำนวน : 1 อัตรา / เงินเดือน : 15,000-20,000 บาท (*ไม่รวมค่าคอม)
เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 30 - 45 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ : มีภาวะความเป็นผู้นำ และความรับผิดชอบสูง มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงานที่ได้รับมอบหมาย มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานฝ่ายขาย หรือ การตลาด อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
ลักษณะงาน : วางแผนพัฒนางานในฝ่ายขายและการตลาด กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ ในการดำเนินงาน แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ควบคุมการทำงาน ติดตามผลงาน ประเมินผลงานของพนักงานในฝ่ายขายและการตลาด รายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งเสนอแนะนโยบายการบริหารจัดการงานภายในองค์กรต่อผู้บริหาร และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 08.00-17.00น.)
สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ค่าอาหารกลางวัน, เบี้ยขยัน, โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ส่วนลดผลิตภัณฑ์ของบริษัท, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน, งานเลี้ยงประจำปี, ค่าคอมมิชชั่นจากยอดขาย และอื่นๆ

ตำแหน่ง : รองผู้จัดการฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า
จำนวน : 1 อัตรา / เงินเดือน : 15,000-20,000 บาท
เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 30 - 45 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ : มีภาวะความเป็นผู้นำ และความรับผิดชอบสูง มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงานที่ได้รับมอบหมาย มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานฝ่ายจัดส่งสินค้า หรือ คลังสินค้า อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
ลักษณะงาน : วางแผนพัฒนางานในฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ ในการดำเนินงาน แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ควบคุมการทำงาน ติดตามผลงาน ประเมินผลงานของพนักงานในฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า รายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งเสนอแนะนโยบายการบริหารจัดการงานภายในองค์กรต่อผู้บริหาร และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 08.00-17.00น.)
สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ค่าอาหารกลางวัน, เบี้ยขยัน, โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ส่วนลดผลิตภัณฑ์ของบริษัท, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน, งานเลี้ยงประจำปี และอื่นๆ

ตำแหน่ง : พนักงานบุคคล
จำนวน : 2 อัตรา / เงินเดือน : 11,000-15,000 บาท
เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 25 - 45 ปี
วุฒิการศึกษา : ปวส. ปริญญาตรี สาขา ทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ : มีความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานทรัพยากรณ์บุคคล มีทัศนคติเชิงบวก มนุษยสัมพันธ์ดี มีระเบียบวินัย บุคลิกภาพดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงาน มีประสบการณ์ทำงานด้านงานบุคคลอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
เงื่อนไข/ลักษณะงาน : สรรหาและคัดเลือกบุคลากร อบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ดูแลงานด้านประกันสังคม สวัสดิการ เงินเดือน ควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของบริษัท ประเมินผลการทำงานของพนักงาน จัดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้พนักงานในฝ่ายต่างๆ และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 08.00-17.00น.)
สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ค่าอาหารกลางวัน, เบี้ยขยัน, โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ส่วนลดผลิตภัณฑ์ของบริษัท, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน, งานเลี้ยงประจำปี และอื่นๆ

ตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
จำนวน : 2 อัตรา / เงินเดือน : 11,000-15,000 บาท
เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 25-45 ปี
วุฒิการศึกษา : ปวส. ปริญญาตรี สาขา บัญชี
คุณสมบัติอื่นๆ : บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี มีระเบียบวินัย มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงาน มีประสบการณ์ทำงานด้านงานบัญชีอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
เงื่อนไข/ลักษณะงาน : ตรวจสอบบัญชี จัดทำเอกสารทางบัญชี ควบคุมการเบิกจ่าย จัดทำงบรายรับรายจ่าย ตรวจสอบยอดขาย ติดตามการชำระเงินของลูกหนี้ ดูแลเรื่องการเสียภาษี ปิดงบบัญชีรายเดือนและรายปี และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 08.00-17.00น.)
สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ค่าอาหารกลางวัน, เบี้ยขยัน, โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ส่วนลดผลิตภัณฑ์ของบริษัท, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน, งานเลี้ยงประจำปี และอื่นๆ

ตำแหน่ง : พนักงานการตลาด
จำนวน : 4 อัตรา / เงินเดือน : 11,000-15,000 บาท (*ไม่รวมค่าคอม)
เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 25 - 45 ปี
วุฒิการศึกษา : ปวส. ปริญญาตรี สาขา การตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ : มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้นในการทำงาน บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใส่ใจในการทำงาน มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป หากมีความสามารถด้านงานกราฟฟิคดีไซน์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เงื่อนไข/ลักษณะงาน : ออกแบบผลิตภัณฑ์ จัดทำข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด วางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย จัดทำโปรโมชั่นและ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย กระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 08.00-17.00น.)
สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ค่าอาหารกลางวัน, เบี้ยขยัน, โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ส่วนลดผลิตภัณฑ์ของบริษัท, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน, งานเลี้ยงประจำปี, ค่าคอมมิชชั่นจากยอดขาย และอื่นๆ

ตำแหน่ง : พนักงานกราฟฟิกดีไซน์
จำนวน : 2 อัตรา / เงินเดือน : 11,000-15,000 บาท
เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 25 - 45 ปี
วุฒิการศึกษา : ปวส. ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ : สามารถใช้โปรแกรม Photoshop และ Illustrator ได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงาน มีประสบการณ์ทำงานด้านกราฟฟิกดีไซด์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป หากมีความสามารถด้านการออกแบบเวปไซต์ ถ่ายรูปสินค้า ตัดต่อวีดีโอ และ สื่อมัลติมีเดียอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เงื่อนไข/ลักษณะงาน : ออกแบบสื่อโฆษณา และ สิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ เช่น Logo, Packaging, Brochure, Poster, Banner และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 08.00-17.00น.)
สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ค่าอาหารกลางวัน, เบี้ยขยัน, โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ส่วนลดผลิตภัณฑ์ของบริษัท, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน, งานเลี้ยงประจำปี และอื่นๆ

ตำแหน่ง : พนักงานไอทีซัพพอร์ท
จำนวน : 2 อัตรา / เงินเดือน : 11,000-15,000 บาท
เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 25 - 45 ปี
วุฒิการศึกษา : ปวส. ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ : บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงาน สามารถทำงานนอกเวลาได้หากเกิดปัญหาเร่งด่วน หรือ มีงานที่จำเป็นต้องรีบแก้ไข มีประสบการณ์ทำงานด้านงานไอทีซัพพอร์ทอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
เงื่อนไข/ลักษณะงาน : ดูแลระบบ Server, Lan, Internet ภายในองค์กร แก้ไขปัญหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร กล้องวงจรปิด จัดหาโปรแกรมที่เหมาะสมต่อการใช้งานในฝ่ายต่างๆ อบรมและแนะนำการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้กับพนักงาน วางแผนพัฒนางานด้านไอทีภายในองค์กร และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 08.00-17.00น.)
สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ค่าอาหารกลางวัน, เบี้ยขยัน, โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ส่วนลดผลิตภัณฑ์ของบริษัท, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน, งานเลี้ยงประจำปี และอื่นๆ

ตำแหน่ง : พนักงานขาย (กะดึก)
จำนวน : หลายอัตรา /เงินเดือน : 11,000-15,000 บาท (*ไม่รวมค่าคอม)
เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 18 – 45 ปี
วุฒิการศึกษา : ม.6 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
คุณสมบัติอื่นๆ : บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี รักงานบริการ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงาน หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เงื่อนไข/ลักษณะงาน : จำหน่ายสินค้า และ รับคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าหน้าร้าน ลูกค้าทางโทรศัพท์ Line Facebook และ ช่องทางอื่นๆ ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ออกบิลขายสินค้า สรุปยอดขายสินค้า ส่งเสริมการขายสินค้า และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 00.00-09.00น.)
สวัสดิการ : สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ค่าอาหารกลางวัน, เบี้ยขยัน, โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ส่วนลดผลิตภัณฑ์ของบริษัท, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน, งานเลี้ยงประจำปี, ค่าคอมมิชชั่นจากยอดขาย และอื่นๆ

ตำแหน่ง : พนักงานขาย (กะเช้า)
จำนวน : หลายอัตรา / เงินเดือน : 11,000-15,000 บาท (*ไม่รวมค่าคอม)
เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 20 – 45 ปี
วุฒิการศึกษา : ปวส. ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
คุณสมบัติอื่นๆ : บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี รักงานบริการ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงาน หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เงื่อนไข/ลักษณะงาน : จำหน่ายสินค้า และ รับคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าหน้าร้าน ลูกค้าทางโทรศัพท์ Line Facebook และ ช่องทางอื่นๆ ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ออกบิลขายสินค้า สรุปยอดขายสินค้า ส่งเสริมการขายสินค้า และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 08.00-17.00น.)
สวัสดิการ : สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ค่าอาหารกลางวัน, เบี้ยขยัน, โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ส่วนลดผลิตภัณฑ์ของบริษัท, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน, งานเลี้ยงประจำปี, ค่าคอมมิชชั่นจากยอดขาย และอื่นๆ

ตำแหน่ง : พนักงานขาย (กะเย็น)
จำนวน : หลายอัตรา / เงินเดือน : 11,000-15,000 บาท (*ไม่รวมค่าคอม)
เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 18 – 45 ปี
วุฒิการศึกษา : ม.6 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
คุณสมบัติอื่นๆ : บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี รักงานบริการ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงาน หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เงื่อนไข/ลักษณะงาน : จำหน่ายสินค้า และ รับคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าหน้าร้าน ลูกค้าทางโทรศัพท์ Line Facebook และ ช่องทางอื่นๆ ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ออกบิลขายสินค้า สรุปยอดขายสินค้า ส่งเสริมการขายสินค้า และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 16.00-01.00น.)
สวัสดิการ : สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ค่าอาหารกลางวัน, เบี้ยขยัน, โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ส่วนลดผลิตภัณฑ์ของบริษัท, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน, งานเลี้ยงประจำปี, ค่าคอมมิชชั่นจากยอดขาย และอื่นๆ

ตำแหน่ง : พนักงานจัดส่งและคลังสินค้า
จำนวน : หลายอัตรา / เงินเดือน : 10,000-15,000 บาท
เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 18 – 45 ปี
วุฒิการศึกษา : ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
คุณสมบัติอื่นๆ : บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี รักงานบริการ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใส่ใจการทำงาน มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์และมีใบขับขี่รถยนต์ หากมีประสบการณ์ด้านงานจัดส่งสินค้า หรือ งานคลังสินค้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เงื่อนไข/ลักษณะงาน : จัดเตรียมสินค้าส่งให้แก่ลูกค้า ตรวจนับสินค้าและเช็คสินค้าก่อนจัดส่ง จัดส่งสินค้าทั้งในและต่างจังหวัด เก็บรวบรวมเอกสารต่างๆจากการจัดส่งสินค้าทั้งในและต่างจังหวัด จัดเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้า ตรวจนับสินค้าในคลังสินค้า และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 08.00-17.00น.)
สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ค่าอาหารกลางวัน, เบี้ยขยัน, โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ส่วนลดผลิตภัณฑ์ของบริษัท, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน, งานเลี้ยงประจำปี, เบี้ยเลี้ยงออกพื้นที่ และอื่นๆ

ตำแหน่ง : แม่บ้าน/พ่อบ้าน
จำนวน : หลายอัตรา / เงินเดือน : 10,000-15,000 บาท
เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 18 – 45 ปี
วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
คุณสมบัติอื่นๆ : บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี รักงานบริการ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใส่ใจในการทำงาน รักความสะอาด สามารถทำงานบ้านได้เป็นอย่างดี หากมีประสบการด้านงานแม่บ้านหรือพ่อบ้าน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เงื่อนไข/ลักษณะงาน : ทำความสะอาดบ้าน ทำความสะอาดห้องน้ำ เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ซักรีดเสื้อผ้า ทำอาหาร จัดเตรียมอาหาร ล้างจานชาม รดน้ำต้นไม้ ดูแลความเรียบร้อยทั้งหมดภายในบริเวณบ้านและสำนักงาน (พ่อบ้านต้องทำหน้าที่คนขับรถ ช่างซ่อม รปภ. คนสวน ดูแลสัตว์เลี้ยงได้) และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (เวลางาน 07.30-18.00น.)
สวัสดิการ : ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ค่าอาหารกลางวัน, เบี้ยขยัน, โบนัส, ยูนิฟอร์ม, ส่วนลดผลิตภัณฑ์ของบริษัท, วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน และอื่นๆ *แม่บ้าน/พ่อบ้านอยู่ประจำ มีที่พักให้ฟรี

เอกสารการสมัครงาน เพ็ญประภาเภสัช
1. ใบสมัครงาน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript)
5. ใบรับรองการผ่านงาน , ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมต่างๆ, ผลการสอบ TOEIC, TOEFL, CU-TEP หรืออื่น ๆ (ถ้ามี)
6. สำเนาใบขับขี่ (สำหรับตำแหน่งพนักงานจัดส่งและคลังสินค้า หรือ ถ้ามี)
7. ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
8. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

สนใจสมัครงานได้ที่ : เพ็ญประภาเภสัช
98/14 หมู่12 ถ.ราษฎร์คนึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 400000
โทร.043-330584, 091-0637868, 095-6723937
ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร. 095-6647125

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^