งานราชการล่าสุด

สมัครทุนการศึกษา "ทุนรัตนมงคล" ทุนเรียนดี สำหรับเด็กม. ปลาย

19 ส.ค. 2558 เวลา 20:11 น. 4,596 ครั้ง
Advertisement

สมัครทุนการศึกษา "ทุนรัตนมงคล" ทุนเรียนดี สำหรับเด็กม. ปลาย


Advertisement
สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงานขอนำเสนอ  "ทุนรัตนมงคล" ทุนเรียนดี สำหรับเด็กม. ปลาย สำหรับใครที่กำลังมองหาทุนเพื่อศึกษานั่นเอง

ด้วย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ
พระราชทานนามทุนการศึกษา "ทุนรัตนมงคล" หมายถึง ทุนการศึกษา ที่มีความดีอันสูงค่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ อีกทั้งเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ที่มีผลการเรียนดีที่ได้รับทุนการศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่หน่วยงานของรัฐรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
(5 ภาคเรียน เว้นแต่กรณีผลการเรียนภาคเรียนที่ 5 ยังไม่ประกาศ อนุโลมให้ใช้ 4 ภาคเรียน)

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ
1. ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ หลักสูตรแบบทวิภาค (ภาคต้น ภาคปลาย)
ระยะเวลาต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 4 ปี
2. ได้รับอุปกรณ์การเรียนในระบบ iHybrid 1 ชุด

ค่าใช้จ่ายที่ผู้รับทุนการศึกษาต้องรับผิดชอบเอง
1. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษาละ     200 บาท
2. ค่าธรรมเนียมระบบสารสนเทศ ภาคเรียนละ     1,200 บาท
3. ค่าอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย (แรกเข้า)     500 บาท
4. ค่าประกันของเสียหาย (แรกเข้า)
(คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1,000 บาท)     500 บาท
5. ค่ากิจกรรมนักศึกษา ภาคเรียนละ     600 บาท
6. ค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภค ภาคเรียนละ     1,200 บาท

ค่าประกันขอรับทุนการศึกษา
เงินประกันการรับทุนการศึกษา 10,000 บาท
มหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าประกันภายหลังจากนักศึกษาเข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2559

ทุนรัตนมงคล-2

สมัครทุนการศึกษา


Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^