งานราชการล่าสุด

วิธียืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ตรวจสอบสิทธิผ่านเช็คที่นี่

28 ก.พ. 2566 เวลา 22:06 น. 17,585 ครั้ง

วิธียืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ตรวจสอบสิทธิผ่านเช็คที่นี่นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
วิธีตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 และเช็คสถานะบัตรสวัสดิการ ตรวจสอบสิทธิผ่านแล้วใช้บัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดยืนยันตัวตนทำง่ายๆ ดูที่นี่

ตรวจสอบสถานะ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" 1 มี.ค. เตรียมประกาศรายชื่อผู้ "ผ่านคุณสมบัติ" จำนวน 14.5 ล้านคน ได้รับสิทธิ "บัตรคนจน" โดยต้องยืนยันตัวตนภายใน 30 วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เผยว่า จากที่ประชุม เมื่อวันที่ 23 ก.พ. ที่ผ่านมา ได้มีมติให้ประกาศรายชื่อ "ผู้ผ่านคุณสมบัติ" รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ "บัตรคนจน" จำนวน 14.50 ล้านคน ในวันที่ 1 มี.ค. 2566 นี้ และให้ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติยืนยันตัวตนภายใน 30 วัน เพื่อเริ่มรับและใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2566 เป็นต้นไป

ส่วนผู้ที่ไม่มีชื่อเพราะ "ไม่ผ่านคุณสมบัติ" สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ที่ธนาคารกรุงไทย ภายใน 60 วัน หลังจากการประกาศรายชื่อ และคาดว่าผลการอุทธรณ์จะทราบได้ในช่วงเดือน พ.ค. 2566 เป็นต้นไป ถ้าหากผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ผ่านแล้วได้รับสิทธิบัตรคนจน กระทรวงการคลัง จะให้สิทธิย้อนหลังเริ่มเดือน เม.ย. 2566

คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดังนี้
 1. มีสัญชาติไทย
 2. อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 3. ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง ส.ส. และส.ว.
 4. รายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี และหากมีครอบครัว รายได้เฉลี่ยของครอบครัว ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี
 5. ทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตร และตราสารหนี้ภาครัฐ ของผู้ลงทะเบียนต้องมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน และหากมีครอบครัว ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัว มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน
 6. ต้องไม่มีบัตรเครดิต
 7. ต้องไม่มีวงเงินกู้ เกินเกณฑ์กำหนด ได้แก่ วงเงินกู้สำหรับที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน 1.5 ล้านบาท หรือวงเงินกู้สำหรับยานพาหนะรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท
 

ช่องทางการเช็กสิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566
สำหรับการประกาศจะใช้รูปแบบการตรวจสอบแบบรายบุคคล ผ่านเว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th โดยไม่มีเอกสารการประกาศรายชื่อรวม ดังนั้น เมื่อมีการประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติ ขอให้ผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้กดตรวจสอบด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ได้ และระวังกรณีที่มีบุคคลมาขอข้อมูล เพื่อช่วยตรวจสอบสิทธิให้ ฝากพี่น้องประชาชนให้รักษาสิทธิของตัวเอง อย่าให้คนอื่นมาหลอกลวงในเรื่องการยืนยันตัวตน.
 • จะเปิดให้ผู้ที่ลงทะเบียนสถานะสมบูรณ์ตรวจสอบสิทธิอีกครั้งผ่านเว็บไซต์
 • ประกาศผลการตรวจคุณสมบัติผ่านเว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th/  
 เมื่อตรวจสอบสถาะผ่านแล้ว รอยืนตัวตนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ

วิธียืนยันตัวตน ดังนี้
 
 • ผู้ลงทะเบียนจะต้องไปยืนยันตัวตนผ่านอุปกรณ์การยืนยันตัวตน (Full E KYC)
 • โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบมีชิปการ์ด (Smart Card)
 • กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
 • ยืนยันตัวตนผ่าน ธนาคารกรุงไทยฯ
 • ธ.ก.ส.
 • ธนาคารออมสิน
 • หลังจากนั้นสามารถให้สิทธิผ่านบัตรประชาชนในเดือนถัดไปได้ทันที
ขั้นตอนยื่นอุทธรณ์ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" 
สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ปี 2565 แล้ว พบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ สามารถยื่นขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม-1 พฤษภาคม 2566 ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่

1. ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน

2. ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทยฯ ธ.ก.ส. สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน โดยให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ โดยผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนก่อนดำเนินการยื่นอุทธรณ์

หลังจากผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติดำเนินการยืนยันการขออุทธรณ์ตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว จะต้องดำเนินการขอตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้วยตนเอง หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติกำหนด เพื่อขอปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการฯ ปี 2565 เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th 
 
สามารติดตามและเช็กผลได้ที่ https://welfare.mof.go.th/

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
ด่วน!! เปิดรับสมัครสอบราชการ


สำนักงาน ก.ก. เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 109 อัตรา


กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา


กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 102 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 108 อัตรา


กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 145 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^