งานราชการล่าสุด

งานราชการ(อัพเดท) เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2,569 อัตรา ประจำวันที่ 29 มกราคม 2563 เช็คตำแหน่งที่นี่

29 ม.ค. 2563 เวลา 08:01 น. 329,705 ครั้ง
Advertisement

งานราชการ(อัพเดท) เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2,569 อัตรา ประจำวันที่ 29 มกราคม 2563 เช็คตำแหน่งที่นี่


Advertisement
งานราชการ ข่าวเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ กว่า 2,526 อัตรา ประจำวันที่ 29 มกราคม 2563 โดยทีมงาน จ๊อปไทยดีดี มีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบตอนนี้มาฝากทุกคน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 40 อัตรา
1. นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 40 อัตรา (ป.ตรี)
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://doe.thaijobjob.com/
 
2. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จำนวน  13 อัตรา
1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 4 อัตรา (ป.ตรี)
2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรี)
3. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1อัตรา (ป.ตรี)
4. อาลักษณ์ปฏิบัติการ 2 อัตรา (ป.ตรี)
5. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 5 อัตรา (ป.ตรี)
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารพิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม
3.กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จำนวน 6 อัตรา
1. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 2 อัตรา (ป.ตรี)
2. วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรี)
3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรี)
4. นิติกรปฏิบัติการ 1อัตรา (ป.ตรี)
5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรี)
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://royalrain.thaijobjob.com
4. กทม. เปิดสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน  958 อัตรา
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน รวม 26 ตำแหน่ง 743 อัตรา
1. เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา
2. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 35 อัตรา
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 130 อัตรา
4. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
5. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน จำนวน 11 อัตรา
6. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 170 อัตรา
7. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
8. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 43 อัตรา
9. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
10. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมศิลปะ) จำนวน 1 อัตรา
11. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
12. เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
13. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 52 อัตรา
14. เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
15. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
16. เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
17. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 33 อัตรา
18. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
19. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
20. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 78 อัตรา
21. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 56 อัตรา
22. นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
23. พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา
24. พนักงานปกครองปฏิบัติงาน จำนวน 50 อัตรา
25. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน จำนวน 25 อัตรา
26. โภชนาการปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ รวม 23 ตำแหน่ง 215 อัตรา
1. เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ จำนวน 12 อัตรา
2. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ จำนวน 25 อัตรา
3. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 21 อัตรา
4. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
5. นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา
6. นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
7. นักโภชนาการปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
8. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
9. นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
10. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
11. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 23 อัตรา
12. มัณฑนากรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
13. นักวิชาการคลังปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
14. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 19 อัตรา
15. นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
16. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
17. นักวิชาการแผนที่ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
18. นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์) จำนวน 2 อัตรา
19. นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา) จำนวน 10 อัตรา
20. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา
21. วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
22. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 45 อัตรา
23. สถาปนิกปฏิบัติการ จำนวน 11 อัตรา

เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 49 ตำแหน่ง 958 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th/
5. กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ 908 อัตรา
1. ชั้นสัญญาบัตร 90 อัตรา (ป.ตรี / ป.โท)
2. ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร 818 อัตรา (ปวส / ปวช / ม.6)
รับสมัครทางอินเตอร์ที่เวปไซต์ http://www.rtaf-recruit.com/ เท่านั้น ตั้งแต่ 14 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง
6. สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ 100 อัตรา

1.ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่วิทยาการ ในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 100 อัตรา ชาย 80 อัตรา หญิง 20 อัตรา (ปวช / ม.6)
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org/
7. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดสอบ 6 ตำแหน่ง 25 อัตรา
1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 8 อัตรา (ปวส.)
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนใต้) 2 อัตรา (ปวส.)
3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 7 อัตรา (ปวส.)
4. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนใต้) 3 อัตรา (ปวส.)
5. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 4 อัตรา (ปวส.)
6. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนใต้) 1 อัตรา (ปวส.)
สมัครได้ทาง Internet ตั้งแต่วันที่ 13 – 31 มกราคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ www.dsdw.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ” หรือ https://dsdw.thaijobjob.com/
8.​กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ 266 อัตรา
1.นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ จำนวน 150 อัตรา
2.นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 80 อัตรา
3.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา
4.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา
5.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา
6.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3-27 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://tax.thaijobjob.com/
9.ศูนย์การทหารม้า รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 210 อัตรา
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2563 ถึง อังคารที่ 28 มกราคม 2563 ณ แหล่งสมาคมนายทหาร นายสิบ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อ.เมือง จ.สระบุรี ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกจัดการ กองกำลังพล ศูนย์การทหารม้า โทร.036 221360 ต่อ 64210 ในวันและเวลาราชการ  รายละเอียด
10.กรมการแพทย์ 43 อัตรา
 1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
 2. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
 3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
 4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ
 5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
 7. ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์
 8. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
 9. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
 10. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา
 11. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง
 12. และตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค
การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 28 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ 

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามข่าว งานราชการ จากทีมงาน จ๊อปไทยดีดี มาโดยตลอด และทีมงานจะอัพเดททุกข่าวสารให้คุณรับรู้ก่อนใครและไม่พลาดอย่างแน่นอน ทีมงาน @jobthaidd.com

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!

^