งานราชการล่าสุด

แจกฟรีแนวข้อสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง

แจกฟรีแนวข้อสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง
แจกฟรีแนวข้อสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง

Cr : https://www.แนวข้อสอบราชการไทย.com/webboard/viewtopic/395

1. ความละเอียดของซีเมนต์ Fineness วัดได้โดย
ก. ใช้กล้องจุลทรรศน์
ข. ใช้ตะแกรงล่อน
ค.ไฮโดรมิเตอร์
ง. Crusking Test (การบดบี้)
ตอบ ค. ไฮโดรมิเตอร์

2. สารที่เป็นตัวหน่วงของซีเมนต์คือ
ก. Sulphate
ข. Silica
ค. Alumine
ง. Gypaum
ตอบ ง. Gypaum

3. จงเปรียบเทียบปูนซีเมนต์ของบริษัทผู้ผลิตต่อไปนี้ที่มีคุณภาพเทียบเท่ากัน
ก. ตราเพชรกับตรางูเห่า
ข. ตราเอราวัณกับนกอินทรีย์
ค. ตราช้างกับตราอินทรีย์
ง. ตราเสือกับตรางูเห่า
ตอบ ง. ตราเสือกับตรางูเห่า

4. การถอดแบบข้างคานปกติจะถอดได้เมื่อหล่อคอนกรีตไปแล้วนานเท่าใด ถ้าใช้ปูนเอราวัณ
ก. 1 วัน
ข. 2 วัน
ค. 5 วัน
ง. 7 วัน
ตอบ ข. 2 วัน

5. Concrete Covering มีระยะห่างเท่าไร
ก. 1 นิ้ว
ข. 1.5 นิ้ว
ค. 2 นิ้ว
ง. 2.5 นิ้ว
ตอบ ก. 1 นิ้ว

6. เมื่อเทคอนกรีตแล้ว คอนกรีตจะเริ่มแข็งตัวเมื่อไร
ก. 30 นาที
ข. 45 นาที
ค. 60 นาที
ง. 75 นาที
ตอบ ข. 45 นาที

7. ชื่อใดที่ไม่ใช่เครื่องปรับอากาศ
ก. Careers
ข. Boston
ค. kelvinator
ง. Westinghouse
ตอบ ข. Boston

8. คอนกรีตที่ผสมแล้วควรเทให้หมดภายใน
ก. 30 นาที
ข. 45 วัน
ค. 60 นาที
ง. 1 วัน
ตอบ ก. 30 นาที

9. เหล็กปลอก (stirup) มีหน้าที่อะไร
ก. ทำหน้าที่ต้านแรงเฉือน
ข. ช่วยบังคับเหล็กยืนให้ทำงานร่วมกัน
ค. ช่วยบังคับเหล็กยืนให้ได้รูปร่าง
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

10. ทรายที่ใช้ในการก่อสร้างโดยทั่วไปเป็นทรายจากไหน
ก. ทรายทะเล
ข. ทรายแม่น้ำ
ค. ทรายบก
ง. ถูกหมดทุกข้อ
ตอบ ข. ทรายแม่น้ำ

11. หินเบอร์ 2 ที่ใช้ในงานก่อสร้าง จะมีขนาดเท่าไร
ก. 0 – 2.5 ซม.
ข. 2.5 – 5 ซม.
ค. 5 – 7 ซม.
ง. 7 – 10 ซม.
ตอบ ข. 2.5 – 5 ซม.

12. หินเบอร์ 2 ที่ใช้งานก่อสร้าง จะมีขนาดเท่าไร
ก. 5 %
ข. 10 %
ค. 15 %
ง. 20 %
ตอบ ข. 10 %

13. Shut Fipe คืออะไร
ก. เข็มพืด
ข. เข็มเจาะ
ค. เข็มไม้
ง. เข็มหล่อกับที
ตอบ ก. เข็มพืด

14. เข็มคอนกรีตที่เขียนว่า 5N 30 x 30 ซม. หมายความว่า
ก. เข็มรูปตัวไอ (x) ขนาด 30 x 30 ซม.
ข. เข็มรูปตัววาย (x) ขนาด 30 x 30 ซม.
ค. เข็มรูปพระจันทร์เสี้ยว ขนาด 30 x 30 ซม.
ง. เข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 30 x 30 ซม.
ตอบ ค. เข็มรูปพระจันทร์เสี้ยว ขนาด 30 x 30 ซม.

15. ถ้าต้องการหยุดงานคอนกรีตเสริมเหล็กไปเป็นเวลานาน แล้วตัดเผือเหล็กโครงสร้างไว้ จะต้องทำอย่างไร
ก. เอาสีทาไว้
ข. เอาน้ำมันทา
ค. เอาน้ำปูนทาไว้
ง. ปล่อยไว้เฉยๆ
ตอบ ค. เอาน้ำปูนทาไว้

16. แชคแลค ผสมด้วย
ก. ทินเนอร์
ข. น้ำมันสน
ค. แอลกอฮอล์
ง. น้ำมันซักแห้ง
ตอบ ค. แอลกอฮอล์

17. สีพ่นแห้งเร็วผสมด้วย
ก. น้ำมันสน
ข. น้ำมันลินสีด
ค. ทินเนอร์
ง. แอลกอฮอล์
ตอบ ค. น้ำมันสน

18. สีน้ำมันผสมด้วย
ก. แอลกอฮอล์
ข. ทินเนอร์
ค. น้ำมันสน
ง. น้ำมันทีดอยส์
ตอบ ข. ทินเนอร์

19. Bulldozer คือ รถชนิดใด
ก. รถผสมคอนกรีต
ข. รถบดถนน
ค. รถปราบที่
ง. รถปั้นจั่น
ตอบ ค. รถปราบที่

20. ชื่อใดที่ไม่ใช่ชื่อสี
ก. Vinavil
ข. A.M.
ค. Armastrong
ง. Adelphi
ตอบ ก. Vinavil

21. น้ำมันลินสีดที่ใช้ผสมน้ำมันมีประโยชน์อย่างไร
ก. ละลายเนื้อสี
ข. ทำให้ทาง่าย
ค. ทำให้มีเงา
ง. ทำให้แข็งเร็ว
ตอบ ข. ทำให้มีเงา

22. Glass Block คือ
ก. กระจก 2 ชั้น
ข. อิฐแก้ว
ค. กระจกขนาดใหญ่
ง. หญ้าอัดเป็นก้อนก่อสร้างแทนอิฐ
ตอบ ข. อิฐแก้ว
23 ธ.ค. 2560 เวลา 12:22 น. 0 27
ร่วมแสดงความคิดเห็น
รูปภาพอัปโหลด ขนาด 500 Kb. ชนิด jpg,gif,png เท่านั้น
^